Mueller-Bieniek Aldona

Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
Katedra Bioarcheologii
Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

e-mail:
a.muellerbie@uw.edu.pl

dyżur:
poniedziałek 13.30–15.00, wtorek 18.00-19.30 – na platformie Google Meet lub w pokoju 0.30 (po uprzednim umówieniu się drogą mailową)

zainteresowania naukowe:
– archeobotanika
– archeologia środowiskowa
– izotopy stabilne węgla i azotu w badaniach paleodietetycznych i paleośrodowiskowych

bibliografia (ostatnie 5 lat, wybrana):

Mueller-Bieniek, A., Moskal-del Hoyo, M., Korczyńska-Cappenberg, M., Kapcia, M., Nowak, M., 2023. Plant macro-remains from a large middle Neolithic settlement in SE Poland – Internal diversification and possible status of the settlers. J. Archaeol. Sci. Rep. 49, 104016. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104016 (https://authors.elsevier.com/a/1gyyz,rVDBflG%7E    -free access until 12.VI.2023)

Korczyńska-Cappenberg, M., Nowak, M., Mueller-Bieniek, A., Wilczyński, J., Pospuła, S., Wertz, K., Kalicki, T., Biesaga, P., Szwarczewski, P., Kapcia, M., Cappenberg, K., Wacnik, A., Hoyo, M.M., 2023. Middle Neolithic agricultural and land-use models in southern Poland: A case-study of the long-term settlement in Mozgawa. The Holocene. https://doi.org/10.1177/09596836231157065

Mueller-Bieniek, A., Moskal-del Hoyo, M., Wilczyński, J., Przybyła, M.M., 2022. The same spot – Two different worlds: Plant and animal remains from multiculture site at Sadowie in southern Poland. Journal of Archaeological Science Reports 45, 103608.

Mueller-Bieniek, A., 2021. Owoce i nasiona ze stanowisk archeologicznych jako źródło wiedzy o paleośrodowisku, in: Gancarski, J. (Ed.), Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, pp. 87–120.

Mueller-Bieniek A., Rusishvili N., Jalabadze M., Kvavadze E.,  2021. Plant remains from Berikldeebi, Georgia, 1979-1992. Bioarchaeology of the Near East 15, 77–84.

Salavert, A., Zazzo, A., Martin, L., Antolín, F., Gauthier, C., Thil, F., Tombret, O., Bouby, L., Manen, C., Mineo, M., Mueller-Bieniek, A., Piqué, R., Rottoli, M., Rovira, N., Toulemonde, F., Vostrovská, I., 2020. Direct dating reveals the early history of opium poppy in western Europe. Scientific Reports 10, 1–10. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76924-3

Mueller-Bieniek, A., Jarosińska, J., 2020. Neolityczne ślady użytkowania roślin w rejonie Dolnej Wierzycy i Janki na Pojezierzu Starogardzkim, in: Felczak, O. (Ed.), Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad Dolną Wierzycą i Janką. Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk, pp. 281–313. ISBN 978-83-956473-2-1

Czajkowska, B.I., Bogaard, A., Charles, M., Jones, G., Kohler-Schneider, M., Mueller-Bieniek, A., Brown, T.A., 2020. Ancient DNA typing indicates that the “new” glume wheat of early Eurasian agriculture is a cultivated member of the Triticum timopheevii group. Journal of Archaeological Science 123, 105258. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105258

Filipović, D., Meadows, J., Corso, M.D., Kirleis, W., Alsleben, A., Akeret, Ö., Bittmann, F., Bosi, G., Ciută, B., Dreslerová, D., Effenberger, H., Gyulai, F., Heiss, A.G., Hellmund, M., Jahns, S., Jakobitsch, T., Kapcia, M., Klooß, S., Kohler-Schneider, M., Kroll, H., Makarowicz, P., Marinova, E., Märkle, T., Medović, A., Mercuri, A.M., Mueller-Bieniek, A., Nisbet, R., Pashkevich, G., Perego, R., Pokorný, P., Pospieszny, Ł., Przybyła, M., Reed, K., Rennwanz, J., Stika, H.-P., Stobbe, A., Tolar, T., Wasylikowa, K., Wiethold, J., Zerl, T., 2020. New AMS 14 C dates track the arrival and spread of broomcorn millet cultivation and agricultural change in prehistoric Europe. Scientific Reports 10, 13698. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70495-z

Mnich, B., Mueller-Bieniek, A., Nowak, M., Wilczyński, J., Pospuła, S., Szostek, K., 2020. Terrestrial diet in prehistoric human groups from southern Poland based on human, faunal and botanical stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science Reports 32, 102382. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102382

Mueller-Bieniek, A., Pyzel, J., Kapcia, M., 2020. Chenopodium Seeds in Open-Air Archaeological Sites – How to Not Throw the Baby Out with the Bathwater. Environmental Archaeology 25, 69–81. https://doi.org/10.1080/14614103.2018.1536500

Mueller-Bieniek, A., Nowak, M., Styring, A., Lityńska-Zając, M., Moskal-del Hoyo, M., Sojka, A., Paszko, B., Tunia, K., Bogaard, A., 2019. Spatial and temporal patterns in Neolithic and Bronze Age agriculture in Poland based on the stable carbon and nitrogen isotopic composition of cereal grains. Journal of Archaeological Science Reports. 27, 101993. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101993

Mueller-Bieniek, A., Bogucki, P., Pyzel, J., Kapcia, M., Moskal-del Hoyo, M., Nalepka, D., 2019. The role of Chenopodium in the subsistence economy of pioneer agriculturalists on the northern frontier of the Linear Pottery culture in Kuyavia, central Poland. Journal of Archaeological Science 111, 105027. https://doi.org/10.1016/j.jas.2019.105027

Mueller-Bieniek, A., 2018. Rośliny w życiu średniowiecznych krakowian, in: Izdebski, A., Szmytka, R. (Eds.), Ekobiografia Krakowa. Znak Horyzont, Kraków, pp. 119–151

pełna bibliografia:
ORCID
Research Gate

Google Scholar

 

 

 

Stypendia Ministra

Szanowni Państwo!
Od 1 do 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o stypendium Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe studentów.

Studenci, które chciałby się ubiegać o stypendium proszone są o kontakt z Biurem ds. Studenckich UW (stypendiumministra@uw.edu.pl) do 5 października br., w celu uzyskania loginu i hasła w systemie Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Za jego pośrednictwem można będzie składać wnioski, które następnie będą sprawdzane i korygowane przez administrację jednostek
dydaktycznych UW.
Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania i zasad przyznawania stypendium można znaleźć pod adresem:https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Zmiana

Szanowni Państwo,

dziś, tj. 30 września, upłynęła moja kadencja jako zastępcy Dyrektora Instytutu Archeologii UW i p.o. Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Archeologii UW. Dziękuję bardzo za ten cały, niełatwy muszę przyznać, rok.
Od 1 października wszelkie prośby, pytania i podania należy kierować na ręce Pani Prodziekan ds. Studenckich i KJD Wydziału Archeologii UW, dr hab. Agnieszki Tomas (na adres wa.studia@uw.edu.pl) lub wg wskazań Pani Profesor.

Dr hab. Wiesław Więckowski

Podania

Przypominam, że podania należy składać przez system USOS z poziomu konta indywidualnego studenta. Po napisaniu podania (w zrozumiały i precyzyjny sposób) należy wygenerować PDF i przesłać go na adres kierownika jednostki dydaktycznej. Do korespondencji należy używać WYŁĄCZNIE adresów w domenie uw.edu.pl.

Język starożytny III rok

Istnieje możliwość zaliczania drugiego roku języka starożytnego na Wydziale Orientalistyki – języka akadyjskiego i języka hetyckiego (wykład 30h + ćwiczenia 30h). Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: wa.student@uw.edu.pl

Semestr zimowy – tryb prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na Wydziale Archeologii w zbliżającym się semestrze z będą odbywały się w trybie mieszanym. Większość zajęć odbędzie się zdalnie, ale ze względu na konieczność wdrożenia studentów pierwszego roku w tryb pracy akademickiej cześć zajęć dla nich zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym. Również zajęcia dla wyższych lat, zwłaszcza te z komponentem praktycznym, będą mogły odbywać się częściowo w salach.
Więcej informacji wkrótce.

p.o. KJD dr hab. Wiesław Więckowski

Karty Wykopalisk

Szanowni Państwo,
jeśli chcą Państwo by tegoroczne ćwiczenia terenowe zostały wpisane do USOS proszę o dostarczenie Kart Wykopalisk do dziekanatu ds studenckich.
Karty muszą być wypełnione i podpisane przez prowadzących ćwiczenia. Karty można przesłać drogą mailową.
p.o. KJD