Wybory członków Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii

W dniach 8-10 lipca odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii. Wybierani będą przedstawiciele kurii innych nauczycieli akademickich (13 mandatów do obsadzenia) i przedstawiciele kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (3 mandaty do obsadzenia).

W załączniku list dr hab. Agnieszki Kościańskiej, przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, ze szczegółowymi informacjami i instrukcją głosowania.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

zawiadomienie_KE_WA

Skład Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii i terminy wyborów dziekańskich

W składzie Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii znajdą się wszyscy pracownicy samodzielni Wydziału (39 mandatów), przedstawiciele kurii innych nauczycieli akademickich (13 mandatów), przedstawiciele kurii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (3 mandaty), a także przedstawiciele doktorantów (3 mandaty) i studentów (7 mandatów). Wydziałowa Komisja Wyborcza organizuje wybory w kuriach innych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (odbędą się w dniach 8-10 lipca). Natomiast wybory przedstawicieli doktorantów i studentów organizują Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów i Komisja Wyborcza Samorządu Studentów. Niestety w przypadku wyborów przedstawicieli studentów pojawiły się problemy, które zapewne uniemożliwią dotrzymanie terminów podanych w czerwcu: wyborów indykacyjnych kandydatów na dziekana 17 lipca i wyborów dziekana i prodziekanów 31 lipca. Szczegóły w załączonym liście dr hab. Agnieszki Kościańskiej, przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej.

dr hab. Sławomir Rzepka

Wydziałowa Komisja Wyborcza

list_zmiany_WA_WNKS

Wybory na Wydziale Archeologii

W  załączeniu znajdą Państwo list dr hab. Agnieszki Kościańskiej, Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej, dotyczący wyborów na naszym Wydziale. Każdy pracownik naszego Instytutu powinien był otrzymać ten list e-mailem. Jeżeli do kogoś on nie dotarł, proszę o kontakt.
Z poważaniem
dr hab. Sławomir Rzepka
Wydziałowa Komisja Wyborcza
s.rzepka@uw.edu.pl

Wybory Kolegium Elektorów UW – wyniki

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów UW (zebrania 21 i 28 stycznia 2020 roku):

 

– kuria profesorów i profesorów uczelni

1) prof. dr hab. Aleksander Bursche

2) dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.

3) dr hab. Jarosław Czubaty, prof. ucz.

4) prof. dr hab. Piotr Dyczek

5) prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

6) dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. ucz.

7) prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

8) dr hab. Maciej Roman Ząbek, prof. ucz.

 

– kuria doktorów habilitowanych

1) dr hab. Barbara Arciszewska

2) dr hab. Renata Joanna Ciołek

3) dr hab. Krzysztof Jakubiak

4) dr hab. Maciej Mycielski

5) dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

6) dr hab. Tomasz Nowakiewicz

7) dr hab. Marek Węcowski

 

– kuria innych nauczycieli akademickich

1) dr Anna Gręzak

2) dr Dobrochna Kałwa

3) dr Michał Starski

 

-kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1) mgr Ewa Szutkowska

 

 

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WH UW

dr hab. Agnieszka Kościańska

Przewodnicząca WKW