Bartosz Kontny

Bartosz Kontny
dr hab. prof. uczelni Bartosz Kontny

e-mail:
bdkontny@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:15-13:15
czwartek 11:15-13:15

dyżur dla studentów (stacjonarnie, tylko w okresach ograniczeń online):

środa 10:00-11:30 (https://meet.google.com/hfu-iffz-npg)

zainteresowania naukowe:
archeologia okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w Barbarzyńskiej Europie / bronioznawstwo starożytne / archeologia podwodna / dawne szkutnictwo

bibliografia:
https://uw.academia.edu/BartoszKontny
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Kontny

Skip to content