Dariusz Szeląg

Dr hab. Dariusz Szeląg

e-mail:
dszelg@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 22 826

dyżury:
2018-2019 – urlop naukowy

pokój: 3.26

zainteresowania naukowe:
Archeologia Bliskiego Wschodu w epoce żelaza

kariera naukowa:
1991 – stopień magistra archeologii, IA UW
1995-1999 – studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW
2001 – doktorat, WH UW
2016 – habilitacja, WH UW

Zatrudnienie:
Od 1992 pracownik Instytutu Archeologii UW

bibliografia:
https://independent.academia.edu/DariuszSzeląg

Udział w badaniach wykopaliskowych:
1995 – Tell Rad Shaqrah, Syria

1996-1998, 2001-2004, 2007, 2008, 2010 – Tell Arbid, Syria
https://pcma.uw.edu.pl/en/2018/03/30/tell-arbid-2/

1996-1998, 2002, 2004, 2008 – Tell Bazi, Syria
niemiecka misja archeologiczna (DAI)

2008, 2018 – As-Sabbiya, Kuwejt
https://pcma.uw.edu.pl/en/2018/03/30/al-subiyah-2/

2015-2016 – Projekt UGZAR – Upper Greater Zab Archaelogical Reconnaissance, Irak, Autonomiczny Region Kurdystanu
http://archeo.amu.edu.pl/ugzar/