Pomoc Ukrainie organizowana na UW

Szanowni Państwo,

Uwaga! Widomości poniższe będą na bieżąco aktualizowane. JM Rektor UW wraz z władzami centralnymi powołał sztab kryzysowy, który rozpocznie pracę od poniedziałku 28. lutego. 

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego organizuje liczne inicjatywy mające na celu wspieranie studentów UW pochodzących z Ukrainy, w ciągu ostatnich godzin pojawiło się wiele informacji, które postaram się Państwu przekazać. Jeśli znają Państwo studentów, którym mogą się te informacje przydać, proszę podawać je dalej! Oczywiście proszę również pamiętać o naszej (jako władz dziekańskich) gotowości do pomocy i wsparcia wszelkich inicjatyw mających na celu wsparcie w tej trudnej  sytuacji.

Samorząd Studencki Wydziału Psychologii we współpracy z Samorządem Głównym organizuje już w najbliższą niedzielę, 27. lutego (godz. 12-16) spotkanie, tzw. Grupę Wsparcia dla studentów z Ukrainy. Miejsce spotkania Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7, dawna sala gimnastyczna. Szczegóły dostępne pod linkiem: https://fb.me/e/1FdVOSHVx.

 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji inicjuje pomoc, w tym m.in. prawną dla studentów z Ukrainy. Inicjatywa ta kierowana jest nie tylko do studentów wspomnianego wydziału, ale także do studentów innych jednostek na naszej uczelni. Dyżur zaplanowany jest na czwartek g. 16:00, link zostanie podany wkrótce.
 • Pomoc materialna dla studentów ukraińskich studiujących na UW zakłada dwie niezależne ścieżki. Wnioski o:
  • stypendium socjalne rozpatrywane są przez koordynatora ds. stypendialnych w danej jednostce,
  • zapomogę rozpatruje Komisja ds. zapomóg, której przewodniczącą jest Małgorzata Wasilewska.

  Mając to na względzie, zachęcam studentów zainteresowanych stypendium socjalnym lub akademikami aby zwrócili się do Biura ds. Pomocy Materialnej (bpm@uw.edu.pl), a w przypadku zapomogi do Komisji ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl). W razie potrzeby sekcja studencka w osobie Koordynatora ds. Stypendiów, p. Joanny Lange-Kostrzewy (j.lange@uw.edu.pl) może pomóc w przygotowywaniu dokumentów.

 • W przypadku studentów nie spełniających warunków prawnych pozwalajacych o ubieganie się o pomoc materialną w postaci powyżej wymienionych programów przygotowywane są inne środki przez władze Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej organizuje w Katedrze Ukrainistyki Centrum Pomocy Językowej, którego oferta zawiera nieodpłatną pomoc w tłumaczeniach medycznych, prawnych i innych ważnych sytuacjach życia codziennego. Obejmuje również tłumaczenia ustne w urzędach, punktach medycznych, oświatowych i innych. W ramach programu świadczona jest także nieodpłatna pomoc w tłumaczeniach poświadczonych. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • Również w Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Tandem”, mający na celu spotkania studentów w celu wzajemnego uczenia się języka: polskiego i ukraińskiego. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • W Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Spotkajmy się”, mający na celu spotkania z konkretnymi osobami czy rodzinami w celu pokazania im Warszawy i tego jak funkcjonować w okolicy w której mieszkają. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
 • Każda osoba pochodząca z Ukrainy, będąca członkiem naszej uniwersyteckiej  wspólnoty, która potrzebuje konsultacji internistycznej, może zwrócić się bezpośrednio do prof. Józefa Haczyńskiego, lekarza internisty, pracownika Wydziału Zarządzania UW. Kontakt: jhaczynski@wz.uw.edu.pl
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji organizuje również zbiórkę żywności i odzieży dla potrzebujących, miejsce zbiórki: ul. Podchorążych 20 (IPSiR).
 • Od 28. lutego do 3. marca na Wydziale Polonistyki będą zbierane artykuły pierwszej potrzeby dla Punktu Recepcyjnego w Dorohusku – akcja zorganizowana przez ukraińskich studentów przy wsparciu władz Wydziału Polonistyki.
 • W poniedziałek na Wydziale Geografii z inicjatywy studentów  rusza zbiórka rzeczy potrzebnych dla osób z Ukrainy.
 • Studenci Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej również organizują jutro (pon. 28.02) zbiórkę w godz. 10.00-18.00 w budynkach na Dobrej 55, Oboźnej 8 i Hożej 69 (przy wejściu do budynków). Dokładne informacje na FB Rad Samorządu Studentów obu Wydziałów.
 • Zbiórka na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1, Ochota) od jutra do środy też (info szczegółowe na FB WCh).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska

Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW