Konwersatoria z profili tematycznych

Konwersatoria z profili tematycznych – 2020/21

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Poniższe zajęcia można wybierać także jako zajęcia pomocnicze do seminarium, najlepiej w porozumieniu z promotorem.

A. Profil: Archeologia cyfrowa (pula proponowanych zajęć)

 • Warsztat dokumentacji cyfrowej (30h) (sem. let.) – W. Małkowski – czw. 13.15-14.45, s.1.11
 • Analiza danych w oparciu o GIS (30h) (sem. let.) – J. Chyla – czw.11.30–13.00, s.1.11
 • Wprowadzenie do statystyki: Analiza danych (30h) (sem. zim.) – R. Fetner – pon. 15.00–16.30, s. 1.11
 • Bazy danych w archeologii: Laboratorium z analizy danych (30h) (sem. let.) – R. Fetner – pon. 15.00–16.30, s. 1.11
 • Integracja danych cyfrowych z zastosowaniem systemów GIS w archeologii (30h) (sem. let.) – K. Misiewicz – wt.11.30–13.00, s.1.11
 • GIS dla archeologów (30h) (sem. let.) – K. Misiewicz – pt. 9.45-11.15, s. 1.18

B. Profil: Archeometria (pula proponowanych zajęć)

 • Chemia dla archeologów (30h) (sem. zim.) – O. Syta – śr. 15.00-16.30, s. 2.06A
 • Środowisko przyrodnicze w czwartorzędzie (30h) (sem. let) – A. Mueller-Bieniek – pon. 11.30-13.00 s. 2.06A 
 • Archeometria i paleoekologia (30h) (sem. zim.) – R. Fetner – śr. 11.30-­13.00, s. 1.11
 • Archeozoologia w praktyce cz. I (30h) (sem. zim.) – A. Gręzak – wt. 11.30-13.00, s. 0.29
 • Archeozoologia w praktyce cz. II (30h) (sem. let.) – A. Gręzak – wt. 11.30-13.00, s. 2.11
 • Podstawy konserwacji dla archeologów (30h) (sem. let.) – J. Burdajewicz – śr. 15.00-16.30, s. 2.09

C. Profil: Człowiek-przestrzeń-środowisko (pula proponowanych zajęć)

C.1. Archeologia osadnicza (architektura):

 • Starożytni budowniczowie. Ewolucja architektury w świetle źródeł archeologicznych (30h) (sem. zim.) – M. Białowarczuk – wt. 16.45-18.30, s. 2.07 – s.2.11
 • „Household archaeology” – dom i jego mieszkańcy na Bliskim Wschodzie (30h) (sem. let.) – A. Smogorzewska –  czw. 16.45-1815, s. 2.11
 • Metody badań osadniczych (30h) (sem. let.) – S. Wadyl – czw. 15.00-16.30, s. 2.06
 • Środowisko przyrodnicze a życie w mieście średniowiecznym (30h) (sem. let.) – dr hab. Aldona Mueller-Bieniek – pon. 9.45-11.15, s. 2.07
 • Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza (30h) (sem. let.) – M. Starski – pon. 9.45-11.15, s. 2.07

C.2. Archeologia szlaków handlowych:

 • Między Starym a Nowym Światem: szlaki morskie i ich zaplecze – Ocean Indyjski (30h) (sem. let.) E. Smagur – śr.16.45-18.15, s. 1.18
 • Między Starym a Nowym Światem, Szlaki morskie i ich zaplecze – Pacyfik (30h) (sem.zim.) – M. Sobczyk śr. 16.45-1815, s. 2.09A

C.3. Ekonomia dawnych społeczności (pozyskiwanie surowców, wytwórczość, rynki lokalne): nie realizowane w roku akad. 2020/21

C.4. Kultura duchowa dawnych społeczeństw:

 • Kultura duchowa dawnych społeczeństw (30h) (sem.zim.) – M. Ziółkowski – wt. 13.15-14.45, s. 2.11 – s. 2.10
 • Wierzenia i duchowość społeczności pradziejowych w Europie (30h) (sem.let) – O. Klecha – śr. 16.45–18.15, s. 2.06 A
 • Bogowie, zięby i uczeni – powstanie człowieka. Krytyczna analiza teorii i tekstów (30h) (sem. let) – N. Gryczewska/A. Grzegorska – wt. 15.00-16.30, s. 2.07

C.5. Archeologia procesów społecznych:

 • lconographical Dictionary of Roman Lamps (30h) (sem. let.) – L. Chrzanovski – czw. 11.30-13.00, s 2.11
 • Władza, wojna, wymiana. Celtowe i Germanie w ostatnich wiekach przed Chrystusem (30h) (sem. let.)  – A. Maciałowicz– wt. 13.15-14.45, s. 2.07
 • Workshops on lychnology (30h) (sem.let) – L. Chrzanovski – czw. 13.15-14.45, s. 2.11

D. Profil: Humanistyczny warsztat badawczy archeologa (pula proponowanych zajęć)

D.1. Źródła historyczne:

 • Ikonografia: Zwierzęta w ikonografii (30h) (sem. let.) – J. Wołoszyn – pon. 15.00-16.45, s. 2.07

D.3. Numizmatyka:

 • Moneta jako źródło archeologiczne (30h) (sem. let.) – P. Jaworski – czw. 11.30-­13.00, s. 2.06A
 • Numizmatyka (30h) (sem. let.) – R. Ciołek – pon. 9.45-11.15, s. 2.06A

D.4. Słowo pisane w warsztacie archeologa:

 • Łacina średniowieczna z elementami paleografii łacińskiej (30h) (sem. let)– T. Płóciennik – wt. 16.45–18.15, s. 2.12
 • Trudna sztuka pisania i publikowania… (30h) (sem. zim.) A. Sołtysiak – czw. 11.30-13.00, s. 2.11

 

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich