Konwersatoria z profili tematycznych

Konwersatoria z profili tematycznych, 8 × 30h, zal, 8 × 2 ECTS

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

 • M. Białowarczuk – Starożytni budowniczowie. Ewolucja architektury w świetle źródeł archeologicznych – (30h), semestr I (zimowy), wtorek, 16:45–18:15, s. 2.12
 • J. Burdajewicz – Podstawy konserwacji dla archeologów – (30h), semestr II (letni), środa, 15:00–16:30, s. 2.06A
 • L. Chrzanovski – lconographical Dictionary of Roman Lamps – (30h), semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • L. Chrzanovski – Workshops on lychnology – (30h), semestr II (letni), czwartek, 13:15–14:45, s. 2.11
 • J. Chyla – Analiza danych w GIS – ćwiczenia – (30h), semestr II (letni), czwartek, 11:30–13:00, s. 1.14
 • R. Ciołek – Numizmatyka (Humanistyczny warsztat badawczy archeologa) – (30h), semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • D. Dzierzbicka – Exploring Scientific Research Papers – (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 13:15–14:45, s. 2.07A
 • R. Fetner – Archeometria i paleoekologia – (30h), semestr I (zimowy), środa, 11:30–13:00, s. 1.11
 • R. Fetner – Bazy danych w archeologii: Laboratorium z analizy danych – (30h), semestr II (letni), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.11
 • R. Fetner – Wprowadzenie do statystyki: analiza danych – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.11
 • A. Gręzak – Archeozoologia w praktyce cz. I – (30h), semestr I (zimowy), wtorek, 11:30–13:00, s. 2.11
 • A. Gręzak – Archeozoologia w praktyce cz. II – (30h), semestr II (letni), wtorek, 11:30–13:00, s. 0.29
 • N. Gryczewska / A. Grzegorska – Bogowie, zięby i uczeni – powstanie człowieka. Krytyczna analiza teorii i tekstów – (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • P. Jaworski – Moneta jako źródło archeologiczne (źródłoznawstwo archeologiczne) – (30h), semestr II (letni), czwartek, 11:30–13:00, s. 2.06A
  A. Klecha – Wierzenia i duchowość społeczności pradziejowych w Europie – (30h), semestr II (letni), środa, 16:45–18:15, s. 2.06A
 • A. Maciałowicz – Władza, wojna, wymiana. Celtowie i Germanie w ostatnich wiekach przed Chr. – (30h), semestr II (letni), wtorek, 13:15–14:45, s. 2.07
 • W. Małkowski – Warsztat dokumentacji cyfrowej – (30h), semestr II (letni), czwartek–13:15–14:45, s. 1.11
 • M. Milewska – Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza – (30h), semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • M. Milewska – Materialne warunki bytu w mieście średniowiecznym – (30h), semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • K. Misiewicz – GIS dla archeologów – (30h), semestr II (letni), piątek, 09:45–11:15, s. 1.09
 • K. Misiewicz – Integracja danych cyfrowych z zastosowaniem systemów GIS w archeologii – (30h), semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • A. Mueller-Bieniek – Środowisko przyrodnicze w czwartorzędzie – kurs ON-LINE – (30h), semestr II (letni)
 • F. Nunez – The Iron Age in the Levant – (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 15:00–16:30, s. 2.13
 • F. Nunez – The Phoenician expansion to the West – (30h), semestr I (zimowy), czwartek, 16:45–18:15, s. 2.13
 • T. Płóciennik – Łacina średniowieczna – (30h), semestr I (zimowy), wtorek–16:45–18:15, s. 2.09A
 • T. Płóciennik – Łacina średniowieczna z elementami paleografii łacińskiej – (30h), semestr II (letni), wtorek, 16:45–18:15, s. 2.09A
 • E. Smagur – Między Starym a Nowym Światem: szlaki morskie i ich zaplecze – Ocean Indyjski – (30h), semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed początkiem kolejnego semestru
 • M. Sobczyk – Między Starym a Nowym Światem, Szlaki morskie i ich zaplecze – Pacyfik – (30h), semestr I (zimowy), środa, 16:45–18:15, s. 2.09A
 • A. Sołtysiak – Trudna sztuka pisania i publikowania prac naukowych – (30h), semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00, s. 2.11

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich