Konwersatoria z profili tematycznych st. magisterskich

Konwersatoria z profili tematycznych w roku akad. 2021/22

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS

Poniższe zajęcia można wybierać także jako zajęcia pomocnicze do seminarium, najlepiej w porozumieniu z promotorem.

A. Profil: Archeologia cyfrowa:

   • Analiza archeologicznych danych przestrzennych (30h) (sem. let.) – R. Fetner (15h)/J. Chyla (15h)
   • Integracja danych cyfrowych z zastosowaniem systemów GIS w archeologii (30h) (sem. let.) – K. Misiewicz
   • Warsztat dokumentacji cyfrowej (30h) (sem. let.) – W. Małkowski
   • Wstęp do analizy danych w GIS (30h) (sem. let.) – J. Chyla

B. Profil: Archeometria:

   • Archeometria i paleoekologia (30h) (sem. zim.) – R. Fetner
   • Chemia dla archeologów (z UW) (30h) – O. Syta (30h) (sem. let.)
   • Podstawy konserwacji dla archeologów (30h) (sem. let.) – J. Burdajewicz
   • Środowisko przyrodnicze w czwartorzędzie (30h) (sem. let) – A. Mueller-Bieniek

C. Profil: Człowiek-przestrzeń-środowisko

   • Archeologia armii rzymskiej (30h) (sem. let.) – A. Tomas
   • Archeologia stanowisk i szlaków wysokogórskich (30h) (sem. let.) – M. Sobczyk (20h)/D. Socha (10h)
   • Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza (30h) (sem. zim.) – M. Milewska
   • Badania nad ikonografią i obrazem (okres hellenistyczny i rzymski) (30h) (sem. zim.) – M. Olszewski
   • Bogowie, zięby i uczeni – powstanie człowieka. Krytyczna analiza teorii i tekstów (30h) (sem. zim.) – N. Gryczewska/A. Grzegorska
   • Ekologiczne aspekty życia w ośrodkach miejskich (30h) (sem. let.) – A. Mueller-Bieniek
   • Hermopolis, najbardziej egipska z metropolii Egiptu ptolemejsko-rzymskiego (30h) (sem. let.) – C. Balamosev
   • Kultura średniowiecznej Nubii (30h) (sem. let.) – D. Zielińska
   • Osteologia zoologiczna I (30h) (sem. zim.) – A. Gręzak
   • Osteologia zoologiczna II (30h) (sem. let.) – A. Gręzak
   • Starożytni budowniczowie. Ewolucja architektury w świetle źródeł archeologicznych (30h) (sem. zim.) – M. Białowarczuk
   • Wierzenia i duchowość społeczności pradziejowych w Europie (30h) (sem. let) – O. Cetwińska
   • Władza, wojna, wymiana. Celtowe i Germanie w ostatnich wiekach przed Chrystusem (30h) (sem. let.) – A. Maciałowicz
   • Wybrane problemy w badaniach nad uzbrojeniem i walką w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (30h) (sem. zim.) – P. Dziechciarz
   • Zwierzęta w ikonografii (30h) (sem. let.) – J. Wołoszyn

D. Profil: Humanistyczny warsztat badawczy archeologa

   • Archeologia kognitywna (30h) (sem. zim.) – A. Dzbyński
   • „Budujemy nowy dom” – materiały, techniki i struktura domów starożytnego Bliskiego Wschodu (30h) (sem.let.) – B. Kaim/F. Stępniowski
   • Bałkany w starożytności (30h) (sem. let.) – R. Ciołek
   • Ciało i ruch w archeologii: współczesne badania nad dawnymi sztukami walki (30h) (sem. zim.) – M. Talaga
   • Communities of practice in the past and in higher education today: hands-on approach to skills and textile technology in Bronze Age Greece (projekt edukacyjny 4EU+ ACTS, zajęcia hybrydowe) (30h) (sem. let)–A. Ulanowska
   • Język grecki dla zaawansowanych (60h) – T. Derda
   • Łacina średniowieczna (30h) (sem. zim.) – T. Płóciennik
   • Łacina średniowieczna z elementami paleografii łacińskiej (30h) (sem. let)– T. Płóciennik
   • Numizmatyka antyczna (30h) (sem. let.) – R. Ciołek
   • Pozamaterialne źródła archeologii staropolskiej (30h) – J. Kruppé (sem. let.)
   • „Przedmiot kultowy” Archeologia religii ludów imperium rzymskiego –T. Dziurdzik (30h) (sem.let)
   • Sztuka Egiptu faraońskiego (30h)(sem.let.) – S. Rzepka
   • Źródła do dziejów starożytnego Egiptu (30h) (sem. zim.) – M. Barwik

 

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich