Konwersatoria z profili tematycznych st. magisterskich

Konwersatoria z profili tematycznych w roku akad. 2022/23

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o zajęciach oraz terminy odbywania zajęć znajdują się w systemie USOS

Poniższe zajęcia można wybierać także jako zajęcia pomocnicze do seminarium, najlepiej w porozumieniu z promotorem.

 • Analiza  danych  (30h) (sem. zim.) – R. Fetner
 • Antyczna Syria (30h) (sem. letni) – M. Olszewski
 • Archeometria i paleoekologia (30h) (sem. zim.) – R. Fetner
 • Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza (30h) (sem. zim.) – M. Milewska
 • Bogowie, zięby i uczeni – powstanie człowieka. Krytyczna analiza teorii i tekstów (30h) (sem. zim.) – N. Gryczewska/A. Grzegorska
 • Greka kontynuacja (60h) (sem. zim. i let.) – T.Derda
 • „Household archeology” – dom i jego mieszkańcy na Bliskim Wschodzie (30h) (sem. zim.) – Smogorzewska
 • Ikonografia antyczna (30h) (sem. letni) – M. Olszewski
 • Kultura średniowiecznej Nubii (30h) (sem. let.) – D. Zielińska
 • Łacina średniowieczna (30h) (sem. zim.) – T. Płóciennik
 • Łacina średniowieczna z elementami paleografii łacińskiej (30h) (sem. let.)– T. Płóciennik
 • Metody i analizy zabytków krzemiennych cz. 1 (30h) (sem. zim.) – M. Kot/M.Leloch
 • Metody i analizy zabytków krzemiennych cz. 2 (30h) (sem. let.) – M. Kot/M.Leloch
 • Między Starym a Nowym Światem, szlaki morskie i ich zaplecze – Pacyfik (30h) (sem. let.) – M. Sobczyk
 • Numizmatyka antyczna (30h) (sem. let.) – R. Ciołek
 • Od iliryjskich piratów do rzymskich legionistów (30h) (sem. let.) – R. Ciołek
 • Osteologia zoologiczna  (30h) (sem.let.) – A. Gręzak
 • Papirologia I (30h) (sem. zim.) – T. Derda
 • Papirologia II (30h) (sem. let.) – T. Derda
 • Starożytni budowniczowie. Ewolucja architektury w świetle źródeł archeologicznych (30h) (sem. zim.) – M. Białowarczuk
 • Sztuka Egiptu faraońskiego (30h)(sem.let.) – S. Rzepka
 • Środowisko przyrodnicze w czwartorzędzie (30h) (sem. zim) – A. Mueller-Bieniek
 • Wierzenia i duchowość społeczności pradziejowych w Europie (30h) (sem. let) – A. Cetwińska
 • Władza, wojna, wymiana. Celtowe i Germanie w ostatnich wiekach przed Chrystusem (30h) (sem. zim.) – A. Maciałowicz
 • Wstęp do  GIS (30h) (sem. let.) – J. Chyla
 • Zwierzęta w ikonografii (30h) (sem. let.) – J. Wołoszyn
 • Źródła do dziejów starożytnego Egiptu (30h) (sem. zim.) – M. Barwik
 • Źródłoznawstwo numizmatyczne (30h) (sem. let.) – P. Jaworski
 • Życie codzienne w świecie grecko-rzymskim (30h) (sem. let.) – A. Tomas

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich