Międzynarodowy projekt badawczy „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach”

Szanowni  Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów 2. roku studiów I stopnia do udziału w dyskusjach grupowych, w które będzie zaangażowanych dziesięć uczelni z pięciu krajów europejskich, w tym Uniwersytet Warszawski, w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Developing Participatory Spaces using a Multi-stage, Multi-level, Multi-mode, Multi-lingual, Dynamic Deliberative approach” (Horyzont 2020), którego liderem jest Uniwersytet w Sienie. Dyskusje będą dotyczyły bieżących problemów w zakresie ochrony środowiska na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Kierownikiem projektu w Polsce jest dr hab. Anna Przybylska z Centrum Deliberacji na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest jest zbadanie i przetestowanie warunków, w których udział obywateli w świadomych dyskusjach sprzyja demokratycznemu podejmowaniu decyzji o różnym zasięgu terytorialnym. Państwa udział w projekcie będzie bardzo ważnym wkładem do pogłębienia wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej oraz przyczyni się do rozwoju platformy umożliwiającej włączenie obywateli w procesy decyzyjne niezależnie od ich lokalizacji oraz znajomości języka angielskiego. Przetestowanie platformy w tym projekcie umożliwi jej szersze wykorzystanie w innych projektach promujących partycypację obywateli w sprawach publicznych.

Osoba uczestnicząca weźmie udział w sumie w 3 dwugodzinnych debatach synchronicznych oraz w tekstowych debatach asynchronicznych. Debaty synchroniczne odbędą się w dniach: 28–29 listopada (poziom lokalny), 5-6 grudnia (poziom ogólnokrajowy) oraz 12–13 grudnia (poziom europejski). Dyskusje odbędą się w całości online na specjalnie zaprojektowanej platformie do partycypacji, która wykorzystuje funkcję automatycznego moderatora oraz automatycznego tłumacza.

W ramach podziękowania za udział w dyskusji uczestnicy otrzymają vouchery do wykorzystania w sklepie Amazon na kwotę 25 euro oraz zaświadczenie o udziale w projekcie. Liczba miejsc wynosi 20.

Szczegółowe informacje o badaniu zawarte są w załączniku. Zapraszamy również do zadawania pytań.

Zaproszenie dla studentów_2rokIstopieńUW_EUComMeet

Zgłoszenie do debat należy przesłać do 10 listopada na adres mailowy: shin.mazur@uw.edu.pl.

Z poważaniem,
Shin Mazur
Asystentka badawcza w Centrum Deliberacji na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego