Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Kasprzaka pod tytułem: „Przemiany kulturowe na Pomorzu między Regą a Słupią od wczesnej epoki żelaza do okresu wpływów rzymskich ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzysk w Gostkowie, powiat bytowski i Miechęcinie, powiat kołobrzeski”, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2022  r. o godz. 11.00 w sali 212 Wydziału Archeologii.

Tekst rozprawy do wglądu w Czytelni Biblioteki WA.

Zawiadomienie

Kasprzak_streszczenie_ENG

Michałowski-recenzja

Machajewski-recenzja

Skip to content