Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ludwiki Jończyk pod tytułem:  “Mosiężysko”. Wczesnośredniowieczne stanowisko w Szurpiłach, woj. podlaskie. Źródła, analiza, interpretacje, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Zawiadomienie

Streszczenie

Streszczenie_ang

Jaworski-recenzja

Sikora-recenzja