Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Vyacheslava Gerasimova

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia informuje o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Vyacheslava Gerasimova pod tytułem: Подводные археологические объекты Крыма. Проблемы методов исследований и классификации, która odbędzie się dnia 13 października 2023  r. o godz. 13.00 w sali 210 Wydziału Archeologii.

Zawiadomienie

streszczenie Gerasimov pol (2)

streszczenie Gerasimov engl (2)

сокращение Герасимов

Mielczarek-recenzja

Ossowski-recenzja