Ombudsman: dzień informacyjny

Szanowni Państwo,

W dniu 25 października 2022 roku w godz. 9.00-14.00 na Wydziale Archeologii będzie możliwość spotkania z przedstawicielkami zespołu Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych.
Celem spotkania będzie upowszechnienie wiedzy na temat Rzeczniczki akademickiej (Ombudsmana) oraz innych instytucji pomocowych działających na terenie naszej uczelni. Pracownicy zespołu Rzeczniczki akademickiej udzielą informacji na temat kompetencji poszczególnych instytucji, sposobów uzyskiwania wsparcia, metody zgłaszania spraw, miejsc i terminów dyżurów, etc.
Każdy członek społeczności uniwersyteckiej będzie mógł otrzymać niezbędne informacje, które mogą się okazać być przydatne w przyszłości.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania punktu informacyjnego ulokowanego w holu głównym przy schodach w pobliżu drzwi wejściowych na Wydział.
W spotkaniach, w miarę dyspozycyjności, mogą wziąć udział przedstawiciele BON, CPP oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA.