Udział w nadaniu – rozprawa doktorska

Szanowni Państwo,

jestem doktorantką IV roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Pedagogiki. Prowadzę badania na użytek rozprawy doktorskiej, pod kierownictwem dr hab. Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy, prof. UWr i dr. hab. Piotra Kwiatkowskiego. Tematem pracy uczyniłam: Zachowania ryzykowne podejmowane przez studentów szkół wyższych w świetle koncepcji kapitałów.
W drodze doboru losowego, wybrałam szkoły wyższe, figurujące w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, do których kieruję prośbę o udział w badaniu. Na kwestionariusz ankiety składają się następujące części: informacje wstępne, formularz świadomej zgody, pytania dotyczące zachowań ryzykownych i koncepcji kapitałów oraz metryczka. Badanie, skierowane do studentów szkół wyższych, jest anonimowe i dobrowolne. Wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmuje ok. 20 min.
Link do kwestionariusza ankiety poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfupNfkgdNiGdQ0jG5wAOJdndOryizoXEXVn4nj5VCvy22-JA/viewform?fbclid=IwAR17ozt2gLyQbt0GxHd1eMXyUDcL1fkreapKmL6rLga7434Xb45VEGYOZcg 

Państwa zaangażowanie będzie dla mnie ogromnym zaszczytem i nieocenioną pomocą w procesie realizacji badań.
Z wyrazami szacunku
mgr Kamila Wylęgły