Seminarium Bałtyjskie 20.10.2022 r.

Dziekan Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Katedra Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych i
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Dział Archeologii Bałtów mają przyjemność zaprosić na Seminarium Bałtyjskie dnia 20 października 2022 o godz. 11.30 w sali 2.10 Wydziału Archeologii UW.
Pani mgr Ludwika Jończyk wygłosi referat pt. Mosiężysko – wyniki badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Szurpiłach.