Powrót do nauczania stacjonarnego

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, przypominam, że od 10 stycznia 2022 r. na Wydziale Archeologii powracamy do zajęć prowadzonych w systemie stacjonarnym. Oczywiście, jeśli zostaną wydane nowe zarządzenia na szczeblu ogólnokrajowym lub uniwersyteckim, sytuacja ta może ulec zmianie. Informuję również, że według informacji z Biura Rektoratu poziom zgłoszonych zakażeń wśród społeczności akademickiej w tygodniu 20.12.2021 – 02.01.2022 r. utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (31 zgłoszonych zakażeń wśród członków społeczności akademickiej na całym uniwersytecie).

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska
Prodziekan ds. studenckich