Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu

prof. dr hab. Mariusz S. Ziółkowski
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
dr Emilia Smagur
dr Maciej Sobczyk
dr Marta Żuchowska