Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, lokal 025,  tel.

Kierownik pracowni:
dr Maciej Sobczyk

Pracownicy:
prof. dr hab. Mariusz S. Ziółkowski
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
dr Marta Żuchowska

Współpracownicy:
dr Emilia Smagur

Doktoranci:
mgr Katarzyna Czapska,  (dr Marta Żuchowska)
mgr Maciej Czapski, (dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)
mgr Michał Gilewski, (prof. dr hab. Mariusz S. Ziółkowski)
mgr Jan Kłaput,   (prof. dr hab. Mariusz S. Ziółkowski)
mgr Oskar Kubrak, (dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)
mgr Dominika Sieczkowska, (prof. dr hab. Mariusz S. Ziółkowski
mgr Dagmara Socha, (prof. dr hab. Mariusz S. Ziółkowski)

Informacje o katedrze:

Pracownia skupia grupę specjalistów, którzy zajmują się archeologią obszarów kulturowych bezpośrednio i pośrednio związanych z Azją Południową, Dalekim Wschodem, regionem Pacyfiku i Ameryk.  Szeroki zakres zainteresowań badawczych pracowników pracowni, oznacza wielopłaszczyznową, interdyscyplinarną współpracę i zaangażowanie w życie naukowe Wydziału.

Pracownia współpracuje również z innymi jednostkami i specjalistami, w tym m. in: z Centrum Badań Andyjskich UW,  Muzeum MAPSE Rapa Nui w Chile, Universidad Católica de Santa María (UCSM) – Arequipa w Peru, The Indian Numismatic, Historical and Cultural Research Foundation w Mumbaju w Indiach, School of Archaeology and Museology, Peking University w Chinach.

Współpraca, obejmuje interdyscyplinarne badania archeologiczne, opracowanie i publikację wyników badań, a także organizację i udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Pracownia zajmuje się także popularyzacją wiedzy na temat archeologii.

Działalność badawcza i dydaktyczna pracowni obejmuje:
– Archeologię Ameryk, w szczególności archeologii obszaru andyjskiego i Mezoameryki
(prof. Mariusz S. Ziółkowski + doktoranci, dr Maciej Sobczyk)
– Archeologię Oceanii, ze szczególnym naciskiem na wyspę Rapa Nui
(dr Maciej Sobczyk)
– Archeologię Chin, Korei, Japonii oraz Azji Południowo-Wschodniej
(dr Marta Żuchowska)
– Archeologię Mongolii
(dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski)
– Archeologię Azji Południowej, w szczególności archeologię Indii i Oceanu Indyjskiego
(dr Emilia Smagur)

Badania Archeologiczne:
Apu Coropuna, archeologia wysokogórska południowych Andów peruwiańskich. kierownik dr Maciej Sobczyk (projekt realizowany we współpracy z Centrum Badań Andyjskich UW, Universidad Católica de Santa María (UCSM) Arequipa)
He Henua Iraro – Rapa Nui. Podziemny świat Rapa Nui, kierownik dr Maciej Sobczyk (projekt realizowany we współpracy z Centrum Badań Andyjskich UW, Muzeum MAPSE Rapa Nui, Mau Henua Rapa Nui)
2017 – 2021 Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery., kierownik dr Emilia Smagur (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu 2017/24/C/HS3/00120
2019 The Nala Sopara Surface Survey Project, kierownik dr Emilia Smagur (projekt realizowany we współpracy z The Indian Numismatic, Historical and Cultural Research Foundation w Mumbaju)

Skip to content