Pracownia Archeologii Podwodnej

prof. Iwona Modrzewska-Pianetti
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
mgr Artur Brzóska
mgr Magdalena Nowakowska