PROF. ADAM ŁAJTAR – LAUREATEM NAGRODY FNP 2022

Prof. Adam Łajtar z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za interpretację źródeł epigraficznych, ukazującą religijne i kulturowe aspekty funkcjonowania średniowiecznych społeczności zamieszkujących Dolinę Nilu.


Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Całość na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej