Semestr letni

Szanowni Państwo, na stronie Monitora UW opublikowano zarządzenie Rektora w sprawie semestru letniego. Zgodnie z § 3 ust. 1. “W innym trybie niż zdalny na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie
umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych.”
Szczegóły dotyczące zajęć na naszym Wydziale będą Państwu przekazane przed rozpoczęciem semestru letniego, jednak z zasady, dopóki pandemia trwa i jesteśmy w czerwonej strefie zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym. W szczególnych przypadkach, tak jak do tej pory, będą możliwe spotkania stacjonarne na wniosek prowadzącego. Co do sposobu organizacji ćwiczeń terenowych decyzje będziemy podejmować najwcześniej w marcu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.