Stołpie – wieża monastyczna oraz miasto Chełm na Lubelszczyźnie

Kierownik badań: prof. dr hab. Andrzej Buko
Miejsce badań: Stołpie, woj. lubelskie
Charakter stanowiska: zespół wieżowo-kultowy
Datowanie: okres wczesnośredniowieczny