Ałuszta (Krym, Ukraina)

Kierownik badań: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, mgr Magdalena Nowakowska
Miejsce badań: wody przybrzeżne południowego Krymu
Charakter stanowiska: wraki i kotwicowiska
Datowanie: okres rzymski i wczesnobizantyjski
Więcej informacji: http://www.crimeaproject.com