Światowit, tom IV (XLV) / fasc. A (2002)

red. Mirosław Barwik,  Kazimierz Lewartowski, Wojciech Wróblewski

Warszawa 2002

 

pdf icon large   Tatiana Arseniewa, Tomasz Scholl i in., Sprawozdanie z kampanii wykopaliskowej w Tanais przeprowadzonej w sezonie 2002 – s. 13-20

 

pdf icon large   Michela Bagolan, Iwona Modrzewska-Pianetti, Franco Pianetti, Warunki topograficzne antycznego Altinum odczytane z archiwalnych map wysokościowych – s. 21-30

 

pdf icon large   Dorota Czerwik, „Wołanie do żyjących” : inskrypcja z grobowca Merefnebefa z Sakkary – s. 31-37

 

pdf icon large   Elżbieta Jaskulska, Arkadiusz Sołtysiak, Próba oceny jakości życia w Terce (Tell Aszara) i Tell Masaikh w środkowej epoce brązu i w pierwszym tysiącleciu n.e. – s. 39-46

 

pdf icon large   Dorota Ławecka, Wczesnodynastyczne pałace Mezopotamii – s. 47-60

 

pdf icon large   Marzena Łuszczewska, Motywy triumfalne i batalistyczne w dekoracji ceramiki aretyńskiej – s. 61-72

 

pdf icon large   Jolanta Młynarczyk, Hippos (Sussita) : exploration of the North-West church complex (areas NWC and OPB) in 2002 – s. 73-78

 

pdf icon large   Iwona Modrzewska-Pianetti, Franco Pianetti, Periferie lagunari del territorio dell’antica Altinum – s. 79-84

 

pdf icon large   Justyna Olko, Osadnictwo kultury Majów okresu klasycznego w Nakum (Peten, Gwatemala) : wyniki badań peryferii ośrodka – s. 85-98

 

pdf icon large   Marek T. Olszewski, Dwie późnoantyczne mozaiki synonimiczne z Szeikh Zued (Egipt) i Vinon (Francja) – s. 99-105

 

pdf icon large   Karolina Paczyńska, Amfory grecko-italskie jako świadectwo handlu w IV i III wieku p.n.e. : typologia, produkcja, dystrybucja i sposoby oznakowania – s. 107-120

 

pdf icon large   Patrycja Prządka, Miłosz Giersz, Badania archeologiczne w dolinie rzeki Culebras na północno-centralnym wybrzeżu Peru : wyniki prac terenowych w sezonie 2002 – s. 121-126

 

pdf icon large   Monika Rekowska-Ruszkowska, Opactwo w Saint-Denis w relacjach polskich podróżników (XVII w.) – s. 127-155

 

pdf icon large   Łukasz Rutkowski, Some remarks on the use of duckbill fenestrated axes in the middle bronze Near East – s. 157-160

 

pdf icon large   Tadeusz Sarnowski, „Intra fines imperii” : centrum obozu w Novae : wykopaliska 1997-2002 – s. 161-166

 

pdf icon large   Tadeusz Sarnowski, Oleg Savelja, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, „Extra fines imperii” : rzymski posterunek wojskowy w okolicach Sewastopola na Krymie – s. 167-172

 

pdf icon large   Małgorzata Siennicka, Firesiede : rooms with hearth in Early Helladic non-monumental domestic architecture – s. 173-178

 

pdf icon large   Małgorzata Siennicka, Mycenaean settlement patterns in the Saronic Gulf – s. 179-193

 

pdf icon large   Anna Smogorzewska, Pieczęcie i ich rola w rejonie górnego Eufratu we wczesnej epoce brązu (ca 3100-2000 p.n.e.) – s. 195-204

 

pdf icon large   Dariusz Szeląg, Zwierzyniec szakrański : zawieszki i paciorki zoomorficzne z grobów dziecięcych na stanowisku Tell Rad Shaqrah (Syria) – s. 205-214

 

pdf icon large   Marcin Wagner, Podia with strucco decoration from the Temple of Fire at Mele Hairam in southern Turkmenistan – s. 215-218

 

pdf icon large   Janusz Z. Wołoszyn, Skaryfikacja, tatuaż i malowanie twarzy w kulturze Moche : proporcja typologii dla „naczyń portretowych” – s. 219-224