Światowit – Tom XLIV, fasc. B (2001)

red. T. Mikocki, Warszawa 2001

Fascykuł B – Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna. Archeologia Polski

Spis treści:

pdf icon large Ciołek Renata, Znaleziska monet rzymskich na tle osadnictwa Pomorza w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów, 11-16
(Roman coin finds in relation to settlements in Pomerania dating to the period of Roman influence and the Great Migration period (Summary))

pdf icon large Gumiński Witold, Megalit bez pochówku. Szczepanki stan. VI w krainie wielkich jezior mazurskich, s. 17-25
A megalith without a grave. Szczepanki VI in the Masurian Great Lake district (Summary))

pdf icon large Jaremek Agnieszka, Materiały wczesnośredniowieczne ze stanowiska II w Ruścu gm. Nadarzyn woj. Mazowieckie, s. 27-40
Early Middle Age material from Rusiec

pdf icon large Каменегкий И. С., Неолит юга европейской части России, s. 41-90

pdf icon large Kontny Bartosz, Wojna oczami archeologa. Uwagi na temat sposobów walki ludności k. przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych, s. 91-118
War in the eyes of the archeologist: notes on the fighting of the Przeworsk Culture under Roman influence in the light of archeological finds (Summary))

pdf icon large Lasota-Moskalewska Alicja, Szczątki zwierzęce z doliny Tygrysu i Eufratu z okresu neolitu Przedceramicznego, s. 121-130
(Animal remains from the Tigris and Euphrates valleysin Pre-Pottery Neolithic period (Summary))

pdf icon large Lewartowski Kazimierz, Archeologia śmierci – stan i potencjał, s. 133-143
(Archeology of death – its present state and potential (Summary))

pdf icon large Manasterski Dariusz, Piasecki Karol, Waluś Adam, Schyłkowoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stan. X w Ząbiu, woj. Warmińsko-Mazurskie, s. 145-165
(Late Neolithic skeletal remains with amber adornments from Ząbie

pdf icon large Mikocki Tomasz, Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, I (Pierwsza wizyta w Dylewie), s. 167-179
(The von Rose collection of sculpture in Döhlau (Summary))

pdf icon large Piasecki Karol, Pasterze mamutów, s. 181-195
(The mammoth herders(Summary))

pdf icon large Piątkowska-Małecka Joanna, Niezwykłe narzędzia kościane z wczesnej epoki żelaza znalezione na osadzie w Żubronajciach, s. 197-202

pdf icon large Stanaszek Łukasz Maurycy, Fenotyp dawnych Słowian (VI-X w.), s. 205-211

pdf icon large Żórawska Aleksandra, Bursztyn w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich, s. 213
(Amber in the West Balt Barrow Culture (Summary))