Światowit, Tom VIII (XLIX), fasc. A (2009-2010)

Spis treści

pdf icon largeTitle Page & Contents — p. 2-6

 

pdf icon largeEditorial — p. 7

Studies and Materials

pdf icon largeJerzy Żelazowski, Monika Rekowska-Ruszkowska, Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Krzysztof Chmielewski, Elżbieta Rosłaniec, Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz, Kazimierz Lewartowski, George Yacoub, Miron Bogacki, Wiesław Małkowski, Zbigniew Polak

Polish Archaeological research in Ptolemais (Libya) in 2007–2009. Preliminary report — p. 9

Polskie badania archeologiczne w Ptolemais (Libia) 2007–2009. raport wstępny — p. 28

 

pdf icon largeKrzysztof Misiewicz

Non-invasive survey of Christian basilicas at Ptolemais – geophysical prospection — p. 31

Nieinwazyjne badania chrześcijańskich bazylik w Ptolemais – prospekcja geofizyczna — p. 37

 

pdf icon largeJakub Kaniszewski

Non-invasive investigation of The Western Basilica at Ptolemais — p. 41

Nieinwazyjne badania Bazyliki Zachodniej w Ptolemais — p. 44

 

pdf icon largeMiron Bogacki, Wiesław Małkowski

Topographical survey in the area of two Christian buildings outside the citywalls of Ptolemais (Cyrenaica, libya) — p. 45

Badania topograficzne w obrębie dwóch budowli chrześcijańskich położonych poza murami Ptolemais (Cyrenajka, Libia) — p. 50

 

pdf icon largeEwa Wipszycka

The basilicas at Ptolemais: A historian’s commentary on the results of archaeological exploration— p. 51

Kościoły w Ptolemais: komentarz historyka do wyników badań archeologicznych — p. 67

 

pdf icon largeТaтяна М. Арсеньева, Томашшолль, Марцин Матера, Светлана А. Науменко, Александра Ровиньскa

Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2008 г. (раскоп XXV) — p. 69

Badania w zachodnim, miejskim rejonie Tanais w 2008 roku (wykop XXV) — p. 85

 

pdf icon largeТaтяна М. Арсеньева, Томашшолль, Марцин Матера, Светлана А. Науменко, Александра Ровиньскa

Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2009 г. (раскоп XXV) — p. 87

Badania w zachodnim, miejskim rejonie Tanais w 2009 roku (wykop XXV)— p. 106

 

pdf icon largeArkadiusz Sołtysiak

Short introduction to the bioarchaeological studies at Tell Barri — p. 107

Krótkie wprowadzenie do badań bioarcheologicznych na Tell Barri— p. 112

 

pdf icon largeDariusz Szeląg

Two ovens from the first half of the 3rd millennium Bc at Tell Arbid. Evidence for grain processing? — p. 113

Dwa piece z pierwszej połowy iii tys. p.n.e. z Tell Arbid. Instalacje do prażenia ziarna? — p. 120

 

pdf icon largeNazar Buławka

decorative motifs of the Early Iron Age (Yaz I) Pottery in southern Turkmenistan— p. 121

Motywy dekoracyjne ceramiki wczesnej epoki żelaza (Yaz I) w południowym Turkmenistanie — p. 131

 

pdf icon largeArkadiusz Sołtysiak

The gates of dur-šarrukin— p. 133

Bramy dur-Szarrukin — p. 137

 

pdf icon largeAgnieszka Tomas

Reading gender and social life in military spaces — p. 139

Odczytywanie płci i życia społecznego w przestrzeni wojskowej — p. 152

 

pdf icon largeElżbieta Jastrzębowska

New Testament Angels in Early Christian Art: Origin and Sources — p. 153

Anioły z Nowego Testamentu w sztuce wczesnochrześcijańskiej: pochodzenie i źródła— p. 164

 

pdf icon largeArkadiusz Sołtysiak, Arnold Lebeuf

Pohualli 1.01. A Computer Simulation of Mesoamerican Calendar Systems — p. 165

Pohualli 1.01. Komputerowa symulacja mezoamerykańskich kalendarzy — p. 167

 

Chronicle of Excavations

pdf icon largeRoksana Chowaniec

Palazzolo Acreide, ancient Acrae, Sicily, Italy, 2009–2010 — p. 169

Palazzolo Acreide, starożytne Acrae, Sycylia,Włochy, 2009–2010 — p. 171

 

pdf icon largeRadosław Karasiewicz-Szczypiorski, Oleg Â. Savelâ

In the heart of a Roman fort in Crimea. Excavations in Balaklava (Sevastopol, Ukraine). Season 2009–2010 — p. 173

Wykopaliska fortu rzymskiego w Bałakławie-Kadykovce (Sewastopol, Ukraina). Sezon 2009–2010 — p. 175

 

pdf icon largeТадеуш Сарновски, Людмила А. Ковалевская

Сельская округа Херсонеса Таврического (Крым). Усадьба 343 — p. 177

Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym). Farma Nr 343 — p. 179

 

pdf icon largeЛюдмила А. Ковалевская, Тадеуш Сарновски

Сельская округа Херсонеса Таврического (Крым). Усадьба 363 — p. 181

Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym). Farma Nr 363 — p. 183

 

pdf icon largeTadeusz Sarnowski, Agnieszka Tomas

Novae. The Roman legionary defences. Excavations of 2009 and 2010 — p. 185

Novae. Fortyfikacje obozu. Wykopaliska 2009 i 2010 r. — p. 186

 

pdf icon largeTadeusz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja

Novae. Headquarters building of the Roman legionary base. Excavations of 2010 — p. 187

Novae. Budowla komendantury w obozie rzymskiego legionu. Wykopaliska 2010 r. — p. 189

 

pdf icon largeMartin Lemke

Fieldwork at Novae (Bulgaria) in 2009 and 2010 — p. 191

Badania wykopaliskowe w Novae (Bułgaria) w latach 2009–2010 — p. 194

 

pdf icon largeZofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Kazimierz Lewartowski, Krzysztof Misiewicz

Ptolemais, Libya, 2010 — p. 195

Ptolemais, Libia, 2010 — p. 197

 

pdf icon largeTomasz Kowal

Fieldwork at Risan, season 2009–2010 — p. 199

Badania w Risan, sezon 2009–2010 — p. 202

 

pdf icon largeTomasz Scholl

Tanais – excavations in 2010 — p. 203

Tanais – wykopaliska sezonu 2010 — p. 204

 

pdf icon largeAndrzej Niwiński

Information about the Cliff Mission at Deir el-Bahari, Egypt, in 2009 — p. 205

Informacja o pracach Misji Skalnej w Deir el-Bahari, Egipt, w 2009 r. — p. 206

 

pdf icon largeBarbara Kaim

The first season of excavation at Gurukly Depe, southern Turkmenistan, 2010 — p. 207

Pierwszy sezon wykopalisk na Gurukly Depe w południowym Turkmenistanie, 2010 r. — p. 208

 

pdf icon largeMarcin Wagner

The first season of excavations at Topaz Gala Depe in the Sarakhs Oasis, southern Turkmenistan — p. 209

Pierwszy sezon wykopalisk na Topaz Gala Depe w oazie Sarakhs w południowym Turkmenistanie — p. 210