Światowit – Tom XLIII, fasc. A (2000)

red. T. Mikocki, Warszawa 2000

Fascykuł A
Archeologia Śródziemnomorska i pozaeuropejska

Spis treści:

pdf icon large Arseniewa Tatiana, Scholl Tomasz, Sprawozdanie z terenowych badań terenowych prowadzonych w okolicach antycznego miasta Tanais, s. 11-12
A report on Survey Carried out in the Area of the Ancient City of Tanais, s. 16

pdf icon large Arseniewa Tatiana, Scholl Tomasz, Sprawozdanie z kampani wykopaliskowej przeprowadzonej na terenie zachodniej nekropoli w Tanais w sezonie 1999, s. 13-16
The report on the Excavation Campaign in the Western Part of the Necropolis in Tanais in 1999 (Summary), s. 16

pdf icon large Bares Ladislav, Czech Egyptology – past and present, s. 17-19

pdf icon large Bopearachchi Osmund, Römische fundmünzen aus Sri Lanka, s. 20-28

pdf icon large Dolińska Monika, Falsyfikaty nie całkiem fałszywe, mumie nie całkiem prawdziwe, s. 29-35
Forgeries not quite forged, mummies not quite original, s. 35

pdf icon large Gawlikowski Michał, Architektura sakralna na Bliskim Wschodzie w epoce rzymskiej, s. 36-41
Sacral architecture in the Near East in the Roman period (Summary), s. 42

pdf icon large Godlewski Włodzimierz, Początki biskupstwa w Pachoras, katedra Aetiosa, s. 43-48
The beginnings of the Bishopric of Pachoras. The Aetios Cathedral, s. 47

pdf icon large Guzowska Marta, Yasur-Landau Assaf, Dlaczego nie Lesbos ? Obecność mykeńczyków na wyspach wschodniego morza egeńskiego, s. 49-61
Why not Lesbos? Mycenaean presence on the Islands of the eastern Aegean Sea, s. 58

pdf icon large Jakubiak Krzysztof, Spojrzenie na wschodnią Anatolię w okresie Achamenickim, s. 62-69
Eastern Anatolia in the Achaemenian (Summary), s. 69

pdf icon large Kaim Barbara, Znaki na cegłach w architekturze środkowoazjatyckiej, s. 70-74
Signs on mud-bricks in the architecture of Central Asia, s. 74

pdf icon large Łapo Jerzy M., Jak sfinks w anioła się zmienił?, s. 75-78
How a Sphinx Turned into an Angel?, s. 79-80

pdf icon large Ларенок П. А., Хазария и нижний дон, s. 81-92

pdf icon large Ławecka Dorota, Techniki administracji w północnej Mezopotamii we wczesnym okresie epoki brązu, s. 93-106
Techniques of Administration in North Mesopotamia in the Early Bronze Age, s. 107-110

pdf icon large Lewartowski Kazimierz, Obyczaje grzebalne a schyłek kultury mykeńskiej, s. 111-114
Burial habits and the end of the Bronze Age in Greece, s. 115-117

pdf icon large Łukasiewicz Adam, Ogniem i mieczem w Egipcie, s. 117-123
With fire and sword in Egypt, s. 123

pdf icon large Mikocki Tomasz, Sarcophagus from collection Del Nero in Cracow (csir Pologne II.2 Addenda), s. 124-129

pdf icon large Miziołek Jerzy, Historia Antiocha i Stratoniki: uwagi o obrazie Józefa Oleszkiewicza w Muzeum Litewskim w Wilnie, s. 130-137
The story of the Antiochus and Stratonice by a pupil of J.L.David: Józef Oleszkiewicz’s painting in Lithuanian Museum in Vilnius, s. 138-142

pdf icon large Modrzewska-Pianetti Iwona, Peryferyjne kontakty handlowe między terytorium Guadalete iPadu, s. 143-145
pdf icon large Peripheral trade contacts between the areas of Guadalete and Padus, s. 146-163

pdf icon large Piasecki Karol, Skrzydełko czy nóżka? Przyczynek do antycznych obyczajów kulinarnych, s. 164-165
A wing or a leg?, s. 165

pdf icon large Piątek Beata, “Piramida z Luschnitz” czyli egiptomania jako epizod w XIX wiecznej historii wschodniopruskiej rodziny von Farenheid, s. 166-169
„Luschnitz Piramid” or egyptomania as an episode in the 19th century history of the family von Farenheid from Eastern Prussia, s. 170-171

pdf icon large Płóciennik Tomasz, Inskrypcja nagrobna Konrada Niemca w ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 172-174
Inscription on the gravestone of Conrad the German from the collection of the National Museum in Warsaw, s. 175

pdf icon large Piopielska-Grzybowska Joanna, Zaklęcie 213 z egipskich Tekstów Piramid, s. 176-182
Spell 213 from the Egyptian Pyramid Texts, s. 183

pdf icon large Rekowska-Ruszkowska Monika, Antyczne mozaiki z Vienne i Nimes w relacji Augusta Fryderyka Muszyńskiego, s. 184-185
Antique mosaics from Vienna and Nimes in August Fryderyk Muszyński’s account, s. 186

pdf icon large Śliwa Joachim, Znaleziska zabytków egipskich na terenie Polski, s. 187-191
Finds of Egyptian scarbs in Poland, s. 192

pdf icon large Smogorzewska Anna Góry srebrne i “srebrne skarby” – znaczenie Taurusu jako źródła srebra dla Syrii i Mezopotamii we wczesnej epoce brązu, s. 193-196
Silver mountains and „Silver hoards” – importance of Taurus as a source of silver for Syria and Mesopotamia in the Early Bronze Age, s. 197

pdf icon large Szeląg Dariusz, Nowo- czy późnobabiloński? Powracający temat dyskusji nad periodyzacją dziejów Babilonii I tys. p. n. e., s. 199-201
New- or Oldbabylonian? Returning topic of the discussion on the chronology of Babilonia in the 1th millennium BC

pdf icon large Ulanowska Agata, Przeszłość uzurpowana – zagadnienia kultu zmarłych w Grecji epoki żelaza, s. 205
The Usurped past – Some aspects of the cult of the Dead in Iron Age in Greece

pdf icon large Wołoszyn Janusz Z., “Naczynia portretowe” kultury Moche – fenomen czy mit?, s. 209-211
„Portrait vessels” of the Moche Culture – a fenomen or a myth?

pdf icon large Żurek Magdalena, Nowożytny cmentarz chrześcijański na stanowisku A/E w Deir An-Naqlun(Egipt), s. 215-217
Modern Christian cemetery AT the A/E site in Deir An-Naqlun(Egypt), s. 217