Światowit – Tom XXIX (1968)

red. W. Hensel, Warszawa 1968

Spis treści:

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Z problematyki polskiego mezolitu. Kultura pieńkowska, s. 5-28

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Materiały mezolityczne ze stanowiska II we wsi Płazówka (pow. Kołbuszowa), s. 29-58

pdf icon large Trzecianowski Jan, Stanowisko mezolityczne wydmowe Holendry Brzezińskie I (pow. Konin), s. 59-72

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Dwa gniazda mezolityczne ze stanowiska I w Czernichowie ( pow. Kraków), s. 73-78

pdf icon large Głosik Jerzy, Niektóre zagadnienia barwionych pochówków szkieletowych z epoki kamiennej w świetle odkryć dokonanych nad jeziorem Kisajno koło Giżycka, s. 79-94

pdf icon large Krzak Zygmunt, Wstęp do chronologii kultury złockiej, s. 95-118

pdf icon large Sochacki Zdzisław, Przyczynek do zagadnień osadniczych stanowiska „Kamieniołom” w Witowie pow. Kazimierza Wielka, s. 119-142

pdf icon large Kempisty Andrzej, Późnorzymski cmentarz w Sarnakach pow. Łosice, s. 143-164

pdf icon large Machnik Jan, Prof. dr Stanisłw Nosek, s. 165-168

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Sochacki Zdzisław, Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW w 1968, s. 169-171

pdf icon large Wierciński Andrzej, Międzynarodowe sympozjum na temat europejskiego neolitu w Moguncji, s. 172

Skip to content