Uwaga! Zmiany Regulaminów dyplomowania!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, ze w dniu 3. lutego Rada Dydaktyczna dla kierunków archeologia i Archaeology (Studies in English) przegłosowała zmiany w Regulaminach przygotowania i obrony pracy licencjackiej oraz pracy magisterskiej na kierunku archeologia.

Zmiany weszły w życie od początku semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 i dotyczą dostowania zapisów obu regulaminów do obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim przepisów. W przypadku egzaminu licencjackiego wprowadzono również obowiązek zadania pytania z zakresu metodyki archeologii. Student podczas egzaminu będzie losował trzy pytania z ogłoszonej w Załączniku 1 listy, po czym do odpowiedzi ma wybrać jedno z wylosowanych pytań. Pytanie z zakresu metodyki nie zwiększa regulaminowej liczby pytań zadawanych podczas egzaminu licencjackiego.

Szczegóły dotyczące zmian i listę pytań znajdą Państwo w załączonej uchwale Rady Dydaktycznej.

Uchwała_01_2023

Uchwała_01_2023_zał_1