Zaborów – cmentarzysko i osady

Kierownik badań: dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW (WAUW), mgr Marcin Woźniak (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego)
Miejsce badań: Zaborów, gm. Leszno, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Charakter stanowiska: cmentarzysko i osady, w tym wyspecjalizowane w produkcji żelaza
Datowanie: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich (II w. p.n.e.-IV w. n.e.)

W 2021 roku rozpoczął się nowy projekt terenowy w mikroregionie Zaborów w pow. warszawskim zachodnim we współpracy z Marcinem Woźniakiem z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
https://www.facebook.com/BadaniaArcheologiczneWZaborowie
https://archeowiesci.pl/relikty-przeszlosci-z-poznej-starozytnosci-i-sredniowiecza-pod-warszawa/

O wynikach pierwszych sezonów wykopaliskowych w Zaborowie opowiadają też dwa filmy w reż. Krzysztofa Zaniewskiego.