Cieśliński Adam

Adam Cieśliński
dr hab. Adam Cieśliński, prof. ucz.
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

e-mail:
adamcieslinski@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 806

dyżury:
wtorek 13.45–15.00 w pokoju 3.06 lub na platformie Google Meet (po uprzednim umówieniu się drogą mailową)

zainteresowania naukowe:
– archeologia okresu wpływów rzymskich
– barbarzyńcy a Rzymianie
– kultura wielbarska i przeworska
– archeologia archiwalna
– zastosowanie GIS w archeologii
– starożytne hutnictwo

bibliografia:
Academia.edu

Kierownik Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, J.-W. Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem oraz na Philipps Universität w Marburgu. W 2006 r. obrona pracy doktorskiej na UW (Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010). Habilitacja w 2016 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Społeczności południowych pobrzeży Bałtyku w okresie wpływów rzymskich w świetle analizy wybranych stanowisk sepulkralnych. Archeologia archiwalna – obrządek pogrzebowy – związki interregionalne. Stypendysta Rotary International, Instytutu Herdera, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Wiceprezydent International Sachsensymposion, członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa oraz zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica. Bierze udział w pracach zespołów edytorskich serii Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Zainteresowania badawcze: okres wpływów rzymskich oraz okres wędrówek ludów w strefie od Bałtyku po Morze Czarne, archeologia archiwalna. W latach 2000-2019 badacz cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na poligonie drawskim (we współpracy z dr. Andrzejem Kasprzakiem z Muzeum w Koszalinie).

W 2021 roku rozpoczął się nowy projekt terenowy w mikroregionie Zaborów w pow. warszawskim zachodnim we współpracy z Marcinem Woźniakiem z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
https://www.facebook.com/BadaniaArcheologiczneWZaborowie
https://archeowiesci.pl/relikty-przeszlosci-z-poznej-starozytnosci-i-sredniowiecza-pod-warszawa/

O wynikach pierwszych sezonów wykopaliskowych w Zaborowie opowiadają dwa filmy w reż. Krzysztofa Zaniewskiego: CMENTARZYSKO (2021) i OSADA (2022).