Adam Cieśliński

Adam Cieśliński
dr hab. Adam Cieśliński

e-mail:
adamcieslinski@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 13:00 – 15:00

zainteresowania naukowe:
archeologia okresu wpływów rzymskich, barbarzyńcy a Rzymianie, kultura wielbarska, archeologia archiwalna, zastosowanie GIS w archeologii

bibliografia:
https://uw.academia.edu/AdamCie%C5%9Bli%C5%84ski

Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, J.-W. Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem oraz na Philipps Universität w Marburgu. W 2006 r. obrona pracy doktorskiej na UW (Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka und oberer Drwęca, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Neue Folge, t. 17, Berlin 2010). Habilitacja w 2016 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Społeczności południowych pobrzeży Bałtyku w okresie wpływów rzymskich w świetle analizy wybranych stanowisk sepulkralnych. Archeologia archiwalna – obrządek pogrzebowy – związki interregionalne. Stypendysta Rotary International, Instytutu Herdera, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Członek rzeczywisty International Sachsensymposion, członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa oraz zarządu Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica. Bierze udział w pracach zespołów edytorskich serii Monumenta Archaeologica Barbarica oraz Światowit Supplement Series B: Barbaricum. Zainteresowania badawcze: okres wpływów rzymskich oraz okres wędrówk ludów w strefie od Bałtyku po Morze Czarne, archeologia archiwalna. Od 2000 r. badacz cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu na poligonie drawskim (we współpracy z Muzeum w Koszalinie).