Zapraszamy na OGUN “Czy wiesz, gdzie studiujesz? Kampus Uniwersytetu Warszawskiego w praktyce”

Szanowni Studenci,
zapraszamy na OGUN “Czy wiesz, gdzie studiujesz? Kampus Uniwersytetu Warszawskiego w praktyce”. Proponujemy wspólną wędrówkę po kampusie UW, historii wydziałów, ale i budynków, ludzi związanych z Uniwersytetem. Proponujemy perspektywę historyczną, związaną z historią sztuki i przewodnicka, wreszcie konserwatorską.
Fragment z sylabusa:
“Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część (semestr zimowy) obejmuje wykłady i warsztaty terenowe, podczas których studenci nabywają wiedzę i kompetencje z zakresu historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji, architektury, architektury krajobrazu, historii, historii kultury w kontekście dziejów Uniwersytetu Warszawskiego oraz przewodnictwa. Druga część (semestr letni) poświęcona jest głównie praktycznym działaniom studentów, którzy prowadzą – pod merytorycznym kierunkiem wykładowców – własne badania i sporządzają inwentaryzację historyczno-kulturowo-architektoniczną wybranych obiektów kampusu UW oraz przygotowują przewodnicką narrację o nich. Zajęcia uczą korzystania z narzędzi interdyscyplinarnych pod kątem interpretacji określonej przestrzeni historycznej o istotnym znaczeniu dla historii Warszawy, a nawet Polski.”