Zgłaszanie zakażeń wirusem SARS-COV-2 i skierowania na kwarantannę

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-COV-2 przypominam, że na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują przepisy dotyczące właściwego postępowania w przypadku wykrycia zakażenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://www.uw.edu.pl/wytyczne-sanitarne-dotyczace-funkcjonowania-obiektow-uw/. Znajdą tam Państwo również zarządzenia szczegółowe m.in. dotyczące funkcjonowania domów studenta (akademików).

Przypominam również, że zgodnie z przepisami w przypadku stwierdzenia u Państwa zakażenia (pozytywnego wyniku testu) lub skierowania Państwa na kwarantannę w związku z bliskim kontaktem z osobą zakażoną (kwarantanna zgodnie z przepisami nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych) są Państwo zobligowani do poinformowania pracownika sekcji studenckiej (odpowiednio: r.kamińska@uw.edu.pl lub ji.chomicz@uw.edu.pl) oraz p.o. prodziekana ds. studenckich (wa.student@uw.edu.pl) o zaistniałej sytuacji.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Kierunek, stopień i rok studiów
  3. informację czego dotyczy zgłoszenie (pozytywny test na COVID z adnotacją, czy wykonano test domowy, czy w punkcie diagnostycznym; skierowanie na kwarantannę)
  4. Datę ostatniego dnia przebywania na terenie Wydziału Archeologii. Jeśli po tej dacie uczestniczyli Państwo w zajęciach w innych budynkach na terenie uniwersytetu prosimy dodatkowo o taką informację.

Przypominam, że nie wystarczy zgłoszenie nieobecności do wykładowców, którzy prowadzą Państwa zajęcia – przypadki zakażenia wirusem SARS-COV-2 wymagają zachowania przepisów krajowych obowiązujących w okresie pandemii.

 

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Jaskulska

p.o. Prodziekana ds. Studenckich
Wydziału Archeologii UW