Zmarł Profesor Karol Piasecki

Dnia 20 stycznia 2023 roku zmarł Profesor Karol Piasecki
antropolog, człowiek wielu talentów (etnograf, przyrodnik, krajoznawca i in.), wieloletni pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pozostawił licznych przyjaciół i uczniów.

Rodzinie i bliskim pragniemy złożyć wyrazy współczucia
Dziekan i społeczność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

fot. Michał Dąbski

Wspomnienie Wiesława Więckowskiego o prof. Karolu Piaseckim