Zmiany godzin otwarcia budynku Szkoły Głownej (14 – 18 marca)

W zawiązku z  konferencją Wydziału Archeologii UW oraz zawieszeniem zajęć w ciagu jej trwania, w przyszłym tygodniu (14 – 18 marca) budynek Szkoły Głównej będzie otwarty w godzinach 8.00- 20.00

Sekretariat