Światowit, Tom VIII (XLIX), fasc. B (2009-2010)

Spis treści

pdf icon largeStrona tytułowa i spis treści — p. 3-8

 

 

pdf icon largeKarol Szymczak

Zdzisław Sochacki (1927–2011) — p. 9

 

pdf icon largeOd redakcji — p. 11

 

 

Studia i materiały

pdf icon largeMaria Krajewska

Erazm Majewski i archeologia w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości — p. 13

Erazm Majewski and archaeology in the Society for the Protection of Monuments

of the Past (Tonzp) — p. 25

 

pdf icon largeMichał Przeździecki, Witold Migal, Katarzyna Pyżewicz

Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej — p. 27

Research on Palaeolithic settlement of the northern fringe of the Sandomierz Upland — p. 34

 

pdf icon largeKarol Szymczak, Mukhiddin Khudzhanazarov

The milky white chalcedonite/opal distribution in the Neolithic Kelteminar Culture of the Kyzyl-kums, Uzbekistan — p. 35

Dystrybucja mlecznobiałego chalcedonitu/opalu w neolitycznej kulturze kelteminarskiej Kyzył-kumów, Uzbekistan — p. 40

 

pdf icon largeDariusz Manasterski, Katarzyna Januszek

Tradycje kulturowe grupy linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy — p. 41

Cultural traditions of the Linin Group in Early Trzciniec culture in Masovia as represented by materials from sites in Raszyn and Reguły near Warsaw — p. 48

 

pdf icon largeJoanna Piątkowska-Małecka, Katarzyna Anc, Aneta Chormańska, Maciej Gągała, Joanna Kaczyńska, Artur Kur

Gospodarowanie zwierzętami na osadzie otwartej kultury łużyckiej w Grzybianach koło Legnicy, stanowisko 1, woj. dolnośląskie — p. 49

Animal economy in the Lusatian culture settlement in Grzybiany near Legnica, Site 1, the Dolnośląskie Voivodeship — p. 66

 

pdf icon largeArtur Grabarek

Grób jastorfski z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Wilcza Wólka, pow. piaseczyński — p. 69

A Jastorf culture grave from the Late Pre-Roman Period from the locality of Wilcza Wólka, the Piaseczno District — p. 75

 

pdf icon largeJerzy Kolendo

Kalisia i Leukaristos – dwa „miasta” w Geografii Ptolemeusza i zagadnienie współrzędnych geograficznych w „Wielkiej Germanii” — p. 77

Kalisia und Leukaristos – zwei „Städte“ aus der Geographia des Ptolemäus und die Frage nach den geographischen Koordinaten der „Germania Magna” — p. 87

 

pdf icon largeMichał Grygiel, Jacek Pikulski, Marek Trojan

Przyczynek do poznania przemian osadniczo-kulturowych u schyłku starożytności w rejonie wielokulturowej osady na stanowisku 2 w Jakuszowicach — p. 89

Contribution to learning about settlement-cultural changes at the end of Antiquity in the area of the multi-cultural settlement at Site 2 in Jakuszowice — p. 99

 

pdf icon largeWojciech Nowakowski

Das »Doppelgrab« aus Płociczno bei Suwałki. Ein erster analyseversuch — p. 101

»Podwójny grób« z Płociczna koło Suwałk. Pierwsza próba analizy — p. 117

 

pdf icon largeMirosław Rudnicki

Ażurowa tarczka z Kielar. Przyczynek do badań nad dalekosiężnymi powiązaniami grupy olsztyńskiej — p. 119

Open-work badge pendant from Kielary. Contribution to research on far-reaching connections of the Olsztyn Group — p. 132

 

pdf icon largeWaldemar Gliński, Nina Glińska

Średniowieczne Kielce w świetle ostatnich badań archeologicznych — p. 133

Medieval Kielce in the light of recent archaeological excavations — p. 147

 

pdf icon largeMichał Starski

Dzieje Rynku w Pucku — p. 149

History of the Market Square in Puck — p. 161

 

 

 

Kronika wykopalisk

pdf icon largeArtur Grabarek

Adamów, woj. mazowieckie. Badania w latach 2007–2009 — p. 163

Adamów, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2007–2009 — p. 165

 

pdf icon largeMichał Dzik

Aleksandrowo, woj. podlaskie. Badania w latach 2008–2009 — p. 167

Aleksandrowo, the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2008–2009 — p. 168

 

pdf icon largeAndrzej Szela

Brudnice, woj. mazowieckie. Badania w latach 2009–2010 — p. 169

Brudnice, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 173

 

pdf icon largeAndrzej Buko

Chełm (Góra Katedralna), woj. lubelskie. Badania w roku 2010 — p. 175

Chełm (Cathedral Hill), the Lubelskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 177

 

pdf icon largeTomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Czaszkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010. Depozyt jeziorny czy miejsce kultu? — p. 179

Czaszkowo, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010. War booty sacrifice or cult place? — p. 181

 

pdf icon largePaweł Szymański

Czerwony dwór , st. Xxi, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 183

Czerwony Dwór, Fst. xxi, Woiwodschaft Ermland-Masuren. Ausgrabungen in den Jahren 2009–2010 — p. 185

 

pdf icon largeMichał Starski

Człuchów (Zamek), woj. Pomorskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 187

Człuchów (The Castle), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 190

 

pdf icon largeMichał Przeździecki, Witold Migal, Maciej Krajcarz, Katarzyna Pyżewicz

Ćmielów, st. 95 („Mały Gawroniec”), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2009 — p. 191

Ćmielów, Site 95 (“Mały Gawroniec”), the Świętokrzyskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 192

 

pdf icon largeArtur Brzóska

Dąbrówka, woj. mazowieckie. Badania w roku 2009 — p. 193

Dąbrówka, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 194

 

pdf icon largeArtur Grabarek

Falęcin, woj. mazowieckie. Badania w roku 2009 — p. 195

Falęcin, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 196

 

pdf icon largeAndrzej Maciałowicz

Gołębiewo (d. Taubendorf), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 197

Gołębiewo (former Taubendorf ), the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 199

 

pdf icon largeMichał Przeździecki

Grzybowa Góra („Rydno”), woj. świętokrzyskie. Badania w roku 2010 — p. 201

Grzybowa Góra (“Rydno”), the Świętokrzyskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 203

 

pdf icon largeSylwia Domaradzka, Adam Waluś

Izdebno Kościelne, st. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008–2009 — p. 205

Izdebno Kościelne, Site I, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2008–2009 — p. 207

 

pdf icon largeAgnieszka Jaremek

Jeziorko, st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009 — p. 209

Jeziorko, Site 1, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 211

 

pdf icon largeArtur Brzóska

Jęcznik (D. Johannisthal), st. I, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 213

Jęcznik (former Johannisthal), Site I, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 214

 

pdf icon largeJerzy M. Łapo, Janusz Janowski

Kal, Wysiecza, Stulichy, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2008–2010. „Dolina Węgorapy ” – działalność wspólnej ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie — p. 215

Kal, Wysiecza, Stulichy, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2008–2010. “The Węgorapa Valley” – activities of the joint expedition of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw and the Folk Culture Museum in Węgorzewo — p. 219

 

pdf icon largeMichał Dzik

Korzeniówka Mała, woj. podlaskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 221

Korzeniówka Mała, the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 222

 

pdf icon largeRoksana Chowaniec

Krosno, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009 — p. 223

Krosno, Site 1, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 224

 

pdf icon largeTomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz

Lasowiec (d. Sternwalde), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010. Co zostało z „dużej” nekropoli? — p. 225

Lasowiec (former Sternwalde), the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010. What remained of a “large” cemetery? — p. 227

 

pdf icon largeAdam Cieśliński, Andrzej Kasprzak, Zbigniew Stasiak

Nowy Łowicz, st. 2, woj. zachodniopomorskie. Badania w latach 2009–2010 — p. 229

Nowy Łowicz, Fst. 2, Woiwodschaft Westpommern. Ausgrabungen in den Jahren 2009–2010 — p. 233

 

pdf icon largeWładysława Roszyk

Petrykozy, woj. mazowieckie. Badania w latach 2009–2010 — p. 235

Petrykozy, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2009–2010 — p. 238

 

pdf icon largeArtur Grabarek

Pólko (pgr), woj. mazowieckie. badania w roku 2010 — p. 239

Pólko (pgr – State Agricultural Farm), the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 241

 

pdf icon largeMichał Starski

Puck (Kamienica Pod Złotym Lwem), woj. pomorskie. Badania w roku 2009 — p. 243

Puck (The Golden Lion House), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 245

 

pdf icon largeMichał Starski

Puck (Rynek), woj. pomorskie. Badania w roku 2010 — p. 247

Puck (The Market Square), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 248

 

pdf icon largeMartyna Milewska

Puck (Zamek), woj. pomorskie. Badania w roku 2010 — p. 249

Puck (The Castle), the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 250

 

pdf icon largeJoanna Kalaga

Radom, woj. mazowieckie. Badania w roku 2010 — p. 251

Radom, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 252

 

pdf icon largeAgnieszka Jaremek, Magdalena Nowakowska

Swaderki, st. I („Wyspa na Jez. Świętym”), woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 253

Swaderki, Site I (“Island on Lake święte”), the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 255

 

pdf icon largeWitold Gumiński

Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010. Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia — p. 257

Szczepanki, Site 8, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009–2010. The Stone Age peat-bog site of hunter-gatherers — p. 261

 

pdf icon largeLudwika Sawicka

Szurpiły, st. 8 („Mosiężysko”), woj. podlaskie. Badania w latach 2008–2010 — p. 263

Szurpiły, Site 8 (“Mosiężysko”), the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2008–2010 — p. 268

 

pdf icon largeKatarzyna Danys-Lasek, Przemysław Lasek, Tadeusz Morysiński, Adam Waluś

Tłuste, st. ii, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008–2009 — p. 269

Tłuste, Site ii, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2008–2009 — p. 271

 

pdf icon largeEwa Marczak

Truszki Zalesie, st. 4 (osada „Nikienki”), woj. podlaskie. Badania w latach 2004–2005, 2007–2010 — p. 273

Truszki Zalesie, Site 4 (settlement of “Nikienki”), the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2004–2005, 2007–2010 — p. 275

 

pdf icon largeMichał Dzik

Twarogi Lackie, woj. podlaskie. Badania w latach 2007–2008 — p. 277

Twarogi Lackie, the Podlaskie Voivodeship. Excavations in 2007–2008 — p. 278

 

pdf icon largeBartosz Kontny, Magdalena Natuniewicz-Sekuła

Weklice, st. 7, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2009 — p. 279

Weklice, Site 7, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2009 — p. 282

 

pdf icon largeAdam Waluś

Ząbie, st. X, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2010 — p. 283

Ząbie, Site X, the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Excavations in 2010 — p. 284

 

pdf icon largeArtur Brzóska

Żuków, woj. mazowieckie. Badania w latach 2007–2008 — p. 285

Żuków, the Mazowieckie Voivodeship. Excavations in 2007–2008 — p. 286