Światowit – Tom XL (1995)

red. J. Gąssowski, Warszawa 1995

Spis treści:

pdf icon large Bylina Stanisław, Problemy słowiańskiego świata zmarłych. Kategorie przestrzeni i czasu., s. 9-25

pdf icon large Caune Andris, Archäologische Zeugnisse von den heidnischen Volksglauben in Riga während des 12-13 Jahrhunderts, s. 26-42

pdf icon large Gąssowski Jerzy, Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć archeologicznych, s. 43-52

pdf icon large Котляр Николай ф., Языческая Русь (гепезиз государственности в IX-X вв), s. 53-69

pdf icon large Lübke Christian, Religion und ethnisches Bewuβtsein bei den Lutizen, s. 70-90

pdf icon large Wełyczko Wiktoria, Ryczka Wołodymyr, Kijów w ukraińskiej demonologii, s. 91-99

pdf icon large Moszyński Leszek, Współczesne językoznawcze metody (etymologiczna i filologiczna) rekonstruowania prawosłowiańskich wierzeń, s. 100-112

pdf icon large Pleterski Andrej, The trinity concept in the Slavonic ideological system and the Slavonic spatial mesurement system, s. 113-143

pdf icon large Popowska-Taborska Hanna, Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, s. 144-157

pdf icon large Słupecki Leszek P., Vanda mari, Vanda terrae, aeri Vanda imperet. The Cracowian tripartite earth-heaven-sea formula and her Old-Icelandic, Old-Irish and Old-High Germany counterparts, s. 158-167

pdf icon large Urbańczyk Przemysław, Religia pogańska jako ideologia społeczeństw plemiennych, s. 168-173

pdf icon large Zoll-Adamikowa Helena, Modele recepcji rytuału szkieletowego u Słowian wschodnich i zachodnich, s. 174-184

pdf icon large Мартынов В. В., Проблемы происхождения славянской теонимии (опыт верификации), s. 185-189

pdf icon large Lista uczestników Konferencji „Mity i wiedzenia pogańskich Słowian i Bałtów” – Baranów k. Sandomierza (5-7.10.1995), s. 190-191

Zza oceanu

pdf icon large Łoźny Ludomir R., Jak datować źródła archeologiczne? Zapytajmy fizyków!, s. 192