Światowit – Tom XXXIX (1994)

red. J. Gąssowski, Warszawa 1994

Spis treści:

Część Pierwsza – Artykuły problemowe

pdf icon large Gąssowski Jerzy, Jak datować wczesne średniowiecze?, s. 7-13

pdf icon large Dulinicz Marek, Datowanie absolutne i względne wybranych stanowisk wczesnośredniowiecznych Słowiańszczyzny Zachodniej, s. 14-31

pdf icon large Moszczyński Waldemar A., Analiza ceramiki w tworzeniu względnych i bezwzględnych skal czasowych na przykładzie stanowiska 2a w Wyszogrodzie w woj. Płockim, s. 32-56

pdf icon large Barford Paul, Absolute dating of central European prehistory, s. 57-80

Druga Część – Metody datowania radiowęglowego

pdf icon large Pazdur Anna, Pazdur Mieczysław F., Problemy tworzenia chronologii bezwzględnej kultur archeologicznych, s. 83-104

pdf icon large Michczyńska Danuta J., Michczyński Adam, Niektóre problemy interpretacji wyników kalibracji dat radiowęglowych, s. 105-116

pdf icon large Zaitseva G., Miklyaev A., Mazurkevich A., Korotkevich B., The chronology of the occupation of the region between the Dvina and the Lovat rivers, s. 117-124

pdf icon large Timofeev V. I., Zaitseva G. I., Possnert G., The radiocarbon chronology of Zedmar Neolithic culture in the South-Eastern Baltic area, s. 125-134

pdf icon large Lewczuk Jarosław, Datowanie metodą C14 a wyniki badań archeologicznych – na przykładzie dwóch grodziski(łużyckiego i  wczesnośredniowiecznego) z terenów woj. Zielonogórskiego, s. 135-142

pdf icon large Kadrow Sławomir, Co datują laboratoria radiowęglowe?, s. 143-151

pdf icon large Gieysztor-Szymczak Ewa, Główne założenia projektu badawczego dotyczącego datowania C14 późnoplejstoceńskich i wczesnoholoceńskich  luźnych znalezisk kościanych i rogowych z ziem polskich, s. 152-154

Część Trzecia – Problematyka datowań metodami przyrodniczymi w archeologii

pdf icon large Bluszcz Andrzej, Adamiec Grzegorz, Termoluminescencyjne datowanie neolitycznej ceramiki z terenów Małopolski (okolice Kazimiery Wielkiej), s. 157-181

pdf icon large Bluszcz Andrzej, Pazdur Mieczysław F., Porównanie typologicznego datowania ceramiki z wynikami fizycznych metod badań, s. 182-192

pdf icon large Krąpiec Marek, Ważny Tomasz, Dendrochronologii: podstawy metodyczne i stan zaawansowania badań w Polsce, s. 193-214

pdf icon large Kamińska Jolanta, Szymczak Karol, Patyna powierzchni zabytków krzemiennych jako wyznacznik chronologiczny, s. 215-224

Część Czwarta – Baza datowań radiowęglowych POLEURO
pdf icon large Michczyński Adam, Droga do POLEURO. Wstępny projekt struktury bazy POLEURO jako rozwinięcia struktur baz datowań radiowęglowych ANDY i GdRDB, s. 227-237

pdf icon large Marczak Ewa, Wizualizacja bazy danych POLEURO w programie kartograficznym Mapinfo, s. 238-246

pdf icon large Ziółkowski Mariusz S., Baza danych radiowęglowych ANDY: doświadczenia, problemy i perspektywy, s. 267