Światowit – Tom XVIII (1939/45)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1947

Spis treści:

pdf icon large Bulanda Edward O., Kult Bogini-Matki w kulturach prehistorii i etnologii, s. 1-10

pdf icon large Antoniewicz Jerzy, Zabytki halsztackie z Bogumiłowa i Pyszkowa w pow.sieradzkim, s. 11-42

pdf icon large Rosen-Przeworska Janina, Zabytki okresu wczesnolateńskiego na ziemiach Polski, s. 43-68

pdf icon large Gozdowski Marian, Zabytki z cmentarzyska w Bielawach (pow. łowicki), s. 69-98

pdf icon large Łopieński Feliks, Kilka uwag o technice dzbana brązowego przedrzymskiego z Brzezin, s. 99-110

pdf icon large Nosek Stefan, Nowe materiały do poznania kultury wenedzkiej, s. 111-164

pdf icon large Reyman Tadeusz, Dwa groby z okresu rzymskiego w Opatowie (pow.częstochowski), s. 165-178

pdf icon large Jamka Rudolf, Grób okresu rzymskiego z Malkowic (pow. Pińczowski), s. 179-192

pdf icon large Werner Bogusław, Grób popielnicowy z okresu rzymskiego z Korczewa (pow. Sokołowski), s. 193-198

pdf icon large Wartołowska Zofia, Metodyczne badania grodzisk, a zagadnienia ustroju społecznego, s.199-212

pdf icon large Musianowicz Krystyna, Cmentarzysko wczesnodziejowe w Łowiczu, s. 213-238
pdf icon large Buratyński Stanisław, Wczesnohistoryczne zabytki z Muniny Wielkiej (pow. Jarosławski), s. 239-250

pdf icon large Motyka Józef Ks., Z pradziejów Nad-Rabia, s. 251-280

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Uwagi o organizacji prehistorii w Polsce, s. 281