Światowit – Tom XIX (1946-47)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1948

Spis treści:

pdf icon large Nosek Stefan, Zagadnienie Prasłowiańszczyzny w świetle prehistorii, s. 1-178

pdf icon large Rosen-Przeworska Janina, Zabytki celtyckie na ziemiach Polskich, s. 179-322

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Planowanie prac badawczych w terenie w zakresie archeologii przedhistorycznej i wczesnodziejowej w Polsce, s. 323-370

pdf icon large Wartołowska Zofia, Tym, którzy odeszli Wiktor Ber, s. 371-374

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Sprawy muzealne. Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. E. Majewskiego T. N. W., s. 375