Światowit – Tom XVII (1936/37)

red. W. Antoniewicz, Warszawa 1938

Spis treści:

pdf icon large Cehak-Hołubowiczowa Helena, Muzeum Starożytności Wileńskiej Komisji Archeologicznej a Muzeum Archeologiczne Uniwersytetu Stefana Batorego, s. 9-41

pdf icon large Pilecki Jerzy, Układ heraldyczny w kulturze mykeńskiej i jego podłoże, s. 42-62

pdf icon large Majewski Kazimierz, Plastyka terrakotowa kultury ceramiki malowanej w zbiorach lwowskich, s. 63-88

pdf icon large Ber Wiktor Jan, Zabytki z cmentarzyska popielnicowego w Sierpowie(pow. Łęcki), s. 89-170

pdf icon large Ćwirko-Godycki Michał, Wrzosek Adam, Grzechotki z grobów cmentarzyska łużyckiego w Łaskach (pow. Kępiński), s. 171-254

pdf icon large Sulimirski Tadeusz, Brązowy skarb z Niedzielisk, (pow. Przemyślany), s. 255-282

pdf icon large Podkowińska Zofia, Miecz brązowy antenowy z „Ziemii Dobrzyńskiej”  (pow.Warszawski), s. 283-286

pdf icon large Pasternak Jarosław, Brązowy skarb halsztacki z Kiełczowa, s. 287-292

pdf icon large Szlankówna Adama, Kilka importów staroitalskich i zachodnio-europejskich z południowo-wschodniej Polski i Ukrainy, s. 293-306

pdf icon large Sommerfeld Wanda, Naczynia halsztackie z Ukrainy, s. 307-311

pdf icon large Antoniewiczowa Jadwiga, Znaleziska z Sinołęki w pow. Węgrowskim, s. 312-332

pdf icon large Fitzke Jan, Badania archeologiczne w Gródku (pow. Łuck), s. 333-340

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Z dziedziny archeologii ziem Polski, s. 341-422

pdf icon large Gąsiorowski S. J., Zagadnienia archeologii etruskiej, s. 423- 440

pdf icon large Antoniewicz Włodzimierz, Tym, którzy odeszli, s. 441-445

pdf icon large Sprawy muzealne, s. 446-448