Światowit – Tom XXVIII (1967)

red. W. Hensel, Warszawa 1967

Spis treści:

pdf icon large Kozłowski Stefan K., Z problematyki polskiego mezolitu, s. 5-32

pdf icon large Sochacki Zdzisław, Studia i materiały do kultury ceramiki promienistej, w Małopolsce, s. 33-139

pdf icon large Lamberg-Karlowsky C. C., The Protohistoric Veneti-Venedi and the Origins of Amber, str.140-146

pdf icon large Gąssowska Eligia, Uwagi o chronologii i typologii wczesnośredniowiecznej ceramiki z sandomierszczyzny, s. 147-175

pdf icon large Sochacki Zdzisław, Kozłowski Stefan K., Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW, s. 176-180

pdf icon large Hensel Witold, Prof. dr Wojciech Kócka, s. 181