Światowit – Tom XXVII (1966)

red. Witold Hensel, Warszawa 1966

 

Spis treści:

 

pdf icon large  Witold Hensel, Od Redaktora – s. 5-6

 

pdf icon large   Witold Hensel, Z historii badań w zakresie archeologii słowiańskiej – s. 7-23

 

pdf icon large   Włodzimierz Antoniewicz, Niektóre zagadnienia historiografii dawnych Słowian XIX i XX stulecia – s. 24-93

 

pdf icon large   Zofia Wartołowska, Życie naukowe i dydaktyczne w Katedrze Archeologii Pierwotnej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945-1964 – s. 94-108

 

pdf icon large   Stefan K. Kozłowski, Stanowisko w Majdanie, pow. Kolbuszowa w świetle badań w latach 1962-1963 – s. 109-127

 

pdf icon large   Jan Trzeciakowski, Warunki geologiczne stanowiska starszej i środkowej epoki kamienia Majdan-Ciułak w powiecie kolbuszowskim – s. 128-138

 

pdf icon large   Zdzisław Sochacki, Osada kultury pucharów lejkowatych we wsi Mokrelipie, pow. Zamość – s. 139-154

 

pdf icon large   Bolesława Chomentowska, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Białołęce Dworskiej : teren Wielkiej Warszawy – s. 155-170

 

pdf icon large   Kazimierz Krysiak, Szczątki zwierzęce z grodziska we wsi Sąsiadka, pow. Zamość – s. 171-201