Praktyki terenowe w Tunezji – 2022 rok

Tomasz Waliszewski wraz zespołem zaprasza studentów Wydziału Archeologii UW do wzięcia udziału w praktykach terenowych w sezonie 2022 w Tunezji
oraz Libanie. Spotkanie informacyjne przewidziane jest w piątek 25 marca 2022 r. Zgłoszenia przyjmuje oraz wcześniejszych informacji udziela prowadzący
praktyki prof. ucz. dr hab. Tomasz Waliszewski (kontakt mailowy: twaliszewski@uw.edu.pl).

Warunki uczestnictwa:
– Wypełnienie formularza https://forms.gle/yRV1934hHdL8qTCB8
– Rozmowa kwalifikacyjna w ustalonym terminie
– Kalendarz:
o Zebranie informacyjne 25 marca o 10.00 w sali 210 (Szkoła Główna)
o Nadsyłanie aplikacji do 1 kwietnia 2022
o Ogłoszenie wyników kwalifikacji 7 kwietnia 2022
o Praca w terenie w podanych wyżej terminach

Tunezja / Liban / 2022
Praktyki terenowe / Fieldschool
8 maja – 5 czerwca 2022 / May 8 – June 5, 2020
2 – 15 lipca 2022 / July, 2-15, 2022
Zebranie informacyjne / Information Meeting
Piątek, 25 marca, g. 10.00, s. 210 / Friday, March 25, 10.00 AM, room 210
Więcej informacji: https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/praktyki terenowe/
more info : https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/field-training/
Tomasz Waliszewski (twaliszewski@uw.edu.pl)