Andrzej Maciałowicz

Andrzej Maciałowicz
dr Andrzej Maciałowicz

e-mail:

amacialowicz[at]uw.edu.pl

 

dyżury:

semestr zimowy:

poniedziałek: 11:30 – 12:30

semestr letni:

wtorek: 12:00 – 13:00

Istnieje też możliwość indywidualnego ustalenia terminu konsultacji – w tym celu proszę o kontakt mejlowy.

 

zainteresowania naukowe:

archeologia okresu przedrzymskiego / lateńskiego w środkowej i północnej Europie (kultury: przeworska, oksywska, jastorfska; problematyka oddziaływań kultury lateńskiej).

 

bibliografia:

wybór dostępny pod tym linkiem

 

inne:

Strona internetowa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie: http://archeo.uw.edu.pl/golebiewo/

Skip to content