Maciałowicz Andrzej

Andrzej Maciałowicz
dr Andrzej Maciałowicz
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

e-mail:
amacialowicz[at]uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 805

dyżury:
semestr zimowy 2022/2023
poniedziałek 11.30–12.30, pokój 3.05

semestr letni 2023
wtorek 11.30–12.30, pokój 3.05

Istnieje też możliwość indywidualnego ustalenia terminu konsultacji – w tym celu proszę o kontakt mailowy.

zainteresowania naukowe:
– archeologia okresu przedrzymskiego
– lateńskiego w środkowej i północnej Europie (kultury: przeworska, oksywska, jastorfska, problematyka oddziaływań kultury lateńskiej)

bibliografia:
Academia.edu

inne:
Strona internetowa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie: http://archeo.uw.edu.pl/golebiewo/