Magdalena Nowakowska

Magdalena Nowakowska
mgr Magdalena Nowakowska

e-mail:
magdalena.nowakowska@uw.edu.pl 
tel. 723 030 061

dyżury dla studentów w semestrze zimowym 2020/21 na platformie google meet, po uprzednim umówieniu spotkania drogą mailową lub telefoniczną
środa 11.00 – 13.00

zainteresowania naukowe:
archeologia podwodna, epoka brązu i wczesna epoka żelaza w strefie bałtyckiej

bibliografia:
Magdalena Nowakowska

inne:
Koordynartor UNESCO Unitwin Network for Underwater Archaeology w Instytucie Archeologii UW