Smogorzewska Anna

dr hab. Anna Smogorzewska
Katedra Archeologii Orientu

e-mail:
a.smogorzewska@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 826

dyżury:
środa 13.00–14.00, pokój 3.26
czwartek 11.00–13.00, pokój 3.26

zainteresowania naukowe:
– archeologia Bliskiego Wschodu w epoce brązu
– zatoka Perska w neolicie
– „Household archaeology”
– archeologia Kaukazu
– archeologia Anatolii
– tradycje ceramiczne na Bliskim Wschodzie
– technologie ceramiczne
– starożytna gospodarka na Bliskim Wschodzie.

bibliografia:
Academia.edu

badania wykopaliskowe:
Udział w badaniach archeologicznych na stanowiskach Tell Rad Shaqrah (wczesna epoka brązu) and Tell Arbid (stanowisko wielokulturowe, głównie epoka brązu), Syria.

Udział w badaniach archeologicznych na stanowisku Bahra 1, Kuwejt. Datowanie na neolit w Zatoce Perskiej (około 5500–4900 p.n.e.)

projekty naukowe:
Grant promotorski „Wschodnia Anatolia we wczesnym okresie brązu”
Współpraca przy projekcie badawczym Charakterystyka starożytnej ceramiki z Tell Arbid na podstawie badań laboratoryjnych