Anna Smogorzewska

dr hab. Anna Smogorzewska

e-mail:
a.smogorzewska@uw.edu.pl

tel.: (22) 55 22 826

dyżury zdalne:
środa        12:00 – 16:00

pokój: 3.26

zainteresowania naukowe:
1. Archeologia Bliskiego Wschodu w epoce brązu;
2. Zatoka Perska w neolicie;
3. „Household archaeology”;
4. Archaeologia Kaukazu;
5. Archaeologia Anatolii;
6. Tradycje ceramiczne na Bliskim Wschodzie;
7. Technologie ceramiczne;
8. Starożytna gospodarka na Bliskim Wschodzie.

bibliografia:
https://uw.academia.edu/AnnaSmogorzewska

Badania wykopaliskowe:
Udział w badaniach archaeologicznych na stanowiskach Tell Rad Shaqrah (wczesna epoka brązu) and Tell Arbid (stanowisko wielokulturowe, głównie epoka brązu), Syria.

Udział w badaniach archaeologicznych na stanowisku Bahra 1, Kuwejt. Datowanie na neolit w Zatoce Perskiej (około 5500-4900 pne)

Projekty naukowe:
Grant promotorski „Wschodnia Anatolia we wczesnym okresie brązu”
Współpraca przy projekcie badawczym Charakterystyka starożytnej ceramiki z Tell Arbid na podstawie badań laboratoryjnych