Podania USOS

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że składanie podań w systemie USOS już w pełni działa. Składających podania proszę jednak o przesłanie wiadomości na adres wa.student@uw.edu.pl, ponieważ w większości przypadków drogą mailową wyjaśniamy szczegóły Państwa podań.  Jednocześnie, chciałabym poinformować, że z uwagi na planowane leczenie szpitalne w dniach 6-10.10 nie będę mogła rozpatrywać Państwa wniosków. Wszystkie podania złożone do 5.10 włącznie zostaną rozpatrzone przed 15.10, natomiast podania w sprawie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego złożone po 15.10 nie będą już rozpatrywane. Dr hab. Agnieszka Tomas

Podania USOS

Szanowni Studenci! Z uwagi na problemy techniczne związane z nadaniem uprawnień do rozpatrywania podań w systemie USOS, uprzejmie proszę o przesyłanie podań wygenerowanych w systemie USOS w formacie pdf na adres mailowy wa.student@uw.edu.pl. Jak tylko zostanie ten problem rozwiązany, poinformuję Państwa o możliwości elektronicznego rozpatrywania podań. Agnieszka Tomas, Prodziekan ds. studenckich

Zwiększenie limitów na wykłady OGUN

Szanowni Studenci! Decyzją Pana Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka limit miejsc na wszystkich  zajęciach ogólnouniwersyteckich zostanie zwiększony o 5 miejsc, w związku z decyzją o organizacji tych zajęć w formie wyłącznie zdalnej. Limit miejsc przy przedmiocie zostanie zmieniony w dniu 02.10.2020 r.

Szkolenia w zakresie nauczania zdalnego

Szanowni Państwo! Na platformie Kampus dostępne są szkolenia w zakresie nauczania zdalnego. W chwili obecnej są dostępne miejsca m.in. na kursach “ABC nauczania zdalnego” oraz “Przegląd podstawowych aplikacji w nauczaniu zdalnym”. Pełny dostęp do oferty widoczny jest po zalogowaniu się do platformy. Program kursu Przeglad podstawowych aplikacji.D.Michalik”   “Program szkolenia ABC nauczania zdalnego

Nowe numery kont

Szanowni Studenci, w związku z przekształceniem Instytutu Archeologii w Wydział Archeologii, nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat związanych z tokiem studiów, a co za tym idzie numerów kont indywidualnych widocznych na Państwa kontach w USOSweb. Aktualne numery kont powinny rozpoczynać się od cyfr 02 1160 2215 10597. Prosimy o nieuiszczanie wpłat na stare numery kont (rozpoczynających się od cyfr 02 1160 2215 10080). W razie pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. Studenckich. Dr hab. Agnieszka Tomas