Bałakława (Ukraina, Krym)

Kierownik badań: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Miejsce badań: Sewastopol (Sapun-Gora)
Charakter stanowiska: Rzymskie wieże obserwacyjne na pograniczu Chersonezu Taurydzkiego
Datowanie: II-III w.
Więcej informacji: http://www.crimeaproject.com