Chhîm – świątynia rzymska w Libanie

Kierownik badań: dr hab. Tomasz Waliszewski, dr Marzena Łuszczewska
Miejsce badań: Chhîm (Liban).
Charakter stanowiska: świątynia rzymsko-bizantyjskim
Datowanie: II w. n.e.

Świątynia rzymska w Chhîm (Liban)
Badania prowadzone są przez dr Marzenę Łuszczewską w ramach uczestnictwa w pracach misji archeologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod kierownictwem dr Tomasza Waliszewskiego (Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW) na stanowisku rzymsko-bizantyjskim Chhîm (Liban). Celem badań jest opracowanie i próba rekonstrukcji dekoracji architektonicznej rzymskiej świątyni (II w. n.e.) i otaczającego ją temenosu oraz przygotowanie do publikacji inwentarza obiektów kamiennych znalezionych na obszarze stanowiska.

Skip to content