Dariusz Błaszczyk

Dariusz Błaszczyk
dr Dariusz Błaszczyk

e-mail:
d.blaszczyk@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 15:30 – 16.30
pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
historia i archeologia wczesnego średniowiecza Polski i Europy, teoria i metodologia archeologii, zastosowanie badań izotopowych i molekularnych w archeologii

bibliografia:
Dariusz Błaszczyk