Tomasz Nowakiewicz

Tomasz Nowakiewicz
dr hab. Tomasz Nowakiewicz

e-mail:
t.nowakiewicz@uw.edu.pl

dyżury:
środa: 11:30 – 13:00
czwartek: 13:00 – 14:00
pokój nr 3.21

zainteresowania naukowe:
archeologia wczesnego średniowiecza, a w szczególności:
1. archeologia ziem bałtyjskich (ze szczególnym uwzględnieniem archeologii ziem pruskich we wczesnym średniowieczu oraz konfrontacji Bałtów ze światem zachodnim w dobie krucjat północnych);
2. rozpoznanie i interpretacja stanowisk bagiennych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dawnych depozytów kultowych);
3. archeologia archiwalna i problematyka identyfikacji rozproszonych kolekcji archeologicznych;
4. różne aspekty tezauryzacji we wczesnym średniowieczu;

bibliografia:
Tomasz Nowakiewicz