Doktorancka szkoła letnia – Parlament i obywatele

Szanowni Państwo,

w ramach programu ZIP UW  będzie realizowana doktorancka szkoła letnia  Parlament i obywatele. Szkoła ma się odbywać w pierwszej połowie lipca na terenie Kampusu Centralnego UW i obejmować różnego rodzaju zajęcia w ramach nauk humanistycznych i społecznych dotyczące konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu i obywatelstwa we współczesnych demokracjach, także w perspektywie historycznej.

Wszystkie informacje na temat szkoły, w tym program, szczegółowy plan zajęć i zasady rekrutacji, znajdują się na stronie ZIP UW:

https://zip.uw.edu.pl/doktorancka-szkola-letnia%E2%80%93parlament-i-obywatele

Parlament i obywatele – plan zajęć